Technikum Leśne w Brynku

Jubileusz 65 lecia Oddziału Rejonowego PCK w Bytomiu

25 listopada 2017 roku miał miejsce Jubileusz 65 lecia Oddziału Rejonowego PCK w Bytomiu. My również uczestniczyliśmy w obchodach tej rocznicy. Miłym momentem uroczystości było docenienie przez Zarząd OR PCK Bytom wkładu naszej szkoły w krzewienie ideologii Czerwonego Krzyża i zasługi na polu Honorowego Krwiodawstwa. Wyrazem tego było odznaczenie pamiątkowym medalem dyrektora ZSLiE w Brynku p. Ireneusza Gudowicza i opiekuna Szkolnego Koła PCK p. Dariusza Kiełbasy.