Technikum Leśne w Brynku

Ogłoszenie przetargu na "Dostawę artykułów żywnościowych"

Informujemy, że na portalu Biuletynu Zamówień Publicznych ukazało się ogłoszenie nr 503293-N-2018 z dnia 2018-01-10 o zamówieniu na "DOSTAWĘ ARTYKUŁÓW ŻYWNOŚCIOWYCH".

Termin składania ofert do 22 stycznia 2018 roku do godz. 10:30

Specyfikacja warunków zamówienia s. 1

Specyfikacja warunków zamówienia s. 2

Specyfikacja warunków zamówienia s. 3

Specyfikacja warunków zamówienia s. 4

Specyfikacja warunków zamówienia s. 5

Specyfikacja warunków zamówienia s. 6

Specyfikacja warunków zamówienia s. 7

Specyfikacja warunków zamówienia s. 8

Specyfikacja warunków zamówienia s. 9

 

  1. Załącznik nr 1 - złożenie oferty: strona 1, strona 2, strona 3
  2. Załącznik nr 3 - oświadczenie wykonawcy dotyczące spełnienia warunków: strona 1, strona 2
  3. Załącznik nr 4 - oświadczenie wykonwacy dotyczące  przesłanek wykluczenia z postępowania: strona 1, strona 2
  4. Załącznik nr 5 - informacyjna lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej
  5. Załącznik nr 6 - oświadczenie
  6. Załącznik nr 7 - oświadczenie o akceptacji projektu umowy
  7. Umowa na dostawę artykułów żywnościowych: strona 1, strona 2, strona 3

Załączniki [arkusze EXCEL] do przetargu: