Technikum Leśne w Brynku

Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu przetargowym na "Dostawę artykułów żywnościowych"

Otwarcie ofert nastąpiło 22.01.2018 roku o godzinie 11:00 w siedzibie Zamawiającego Brynek, Park4.

Treść ogłoszenia: załącznik 1, załącznik 2.