Technikum Leśne w Brynku

Wycieczka do wyłuszczarni nasion

W dniach 12 i 14 lutego klasy drugie odbyły wycieczki w ramach zajęć praktycznych do Lasowic Małych, gdzie zapoznaliśmy się ze specyfiką prac wyłuszczarni, przechowalni oraz stacji oceny nasion drzew leśnych.