Technikum Leśne w Brynku

XXVI Ogólnopolska Olimpiada Promocji Zdrowego Stylu Życia

15 marca 2018 roku w Oddziale Okręgowym PCK w Katowicach odbył się etap okręgowy XXVI Ogólnopolskiej Olimpiady Promocji Zdrowego Stylu Życia.  Aby wykazać się swoją wiedzą, każdy z uczestników musiał przygotować projekt prozdrowotny oraz rozwiązać test składający się z 40 pytań. Naszą szkołę oraz bytomski oddział PCK reprezentowała uczennica klasy II b Ilona Sawicka. Olimpiada Promocji Zdrowego Stylu Życia PCK to ogólnopolski konkurs dla tych, którzy wiedzą jak zdrowo i aktywnie żyć. Uczestnicy Olimpiady muszą się wykazać wiedzą dotyczącą zdrowego odżywiania, przeciwdziałania uzależnieniom (w tym HIV/AIDS), ekologii oraz znajomością zasad udzielania pierwszej pomocy i wiedzy o PCK.  Turniej został zorganizowany przez Polski Czerwony Krzyż, a honorowy patronat nad Olimpiadą objął:  Minister Edukacji Narodowej, Główny Inspektor Sanitarny, Dyrektor Krajowego Centrum ds. AIDS, Dyrektor Instytutu Żywności i Żywienia oraz Rektor Uniwersytetu Medycznego w Łodzi i Warszawie.