Technikum Leśne w Brynku

Konkurs na exlibris biblioteki szkolnej

We wtorek 20 marca 2018 roku odbył się w bibliotece szkolnej finał konkursu na exlibris zorganizowanego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.

Głównym celem konkursu było stworzenie znaku graficznego biblioteki, który będzie pełnił funkcję znaku własności książek; co dodatkowo oznacza powrót do tradycji oznaczania księgozbioru exlibrisem.

Uczestnicy mieli trzy tygodnie na zaprojektowanie exlibrisu dowolną techniką graficzną lub komputerową.

Laureatami konkursu zostali:

I miejsce - Marta Jakubczak z klasy I B,

II miejsce - Barbara Rudnicka z klasy II B,

III miejsce - Wiktor Feliks z klasy I A.

Laureaci otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz nagrody książkowe. Projekt Marty Jakubczak zostanie stałym exlibrisem biblioteki szkolnej. Każda nowa książka zakupiona do biblioteki będzie miała na stronie tytułowej exlibris. Projekty exlibrisów znajdują się w gablocie biblioteki i na tablicy informacyjnej  biblioteki w szkole.