Technikum Leśne w Brynku

Praktyki kl. II b

22 maja uczniowie klasy II b mieli możliwość kontroli skuteczności zabiegu chemicznego drzewostanów sosnowych oraz poszukiwać larw osnui w koronach ściętych drzew kontrolnych.