Technikum Leśne w Brynku

Przetarg na rozbudowę istniejącego monitoringu w budynku dydaktycznym

Prosimy o złożenie oferty na rozbudowę istniejącego monitorignu w budynku dydaktycznym.

Szczegóły przetargu