Technikum Leśne w Brynku

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym do dostawę żywności

Informujemy, że w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało opublikowane pod numerem 598896-N-2018 z dnia 2018-08-03 r. ogłoszenie o zamówieniu na dostawę artykułów żywnościowych do Zespołu Szkół Leśnych i Ekologicznych w Brynku.

SIWZ można pobrać ze strony:  https://zslie.bip.gov.pl/publiccontracts/view/13735

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia: strona 1, strona 2, strona 3, strona 4, strona 5, strona 6, strona 7, strona 8, strona 9, strona 10, strona 11, strona 12, strona 13, strona 14, strona 15, strona 16, strona 17

Załączniki:

Zał. nr 2.1.1

Zał. nr 2.1.2

Zał. nr 2.1.3

Zał. nr 2.1.4

Zał. nr 2.1.5

Zał. nr 2.1.6

Załacznik nr 2.3 MROŻONKI

Załącznik nr 2.1 Różne produkty spożywcze 2018

Załącznik nr 2.2 do SIWZ Warzywa 2018

Załącznik nr 2.4 Proukty mleczarskie 2016

Załącznik nr 2.5 Pieczywo 2018

Załącznik nr 2.6 Mięso 2018