Technikum Leśne w Brynku

Młodzi francuscy leśnicy w Brynku

Jesień w Brynku to nie tylko kurs pilarza, ale także możliwość wymiany doświadczeń z zagospodarowania lasu i pozyskiwania drewna z uczniami CFA w Mirecourt we Francji. Dwudziestu jeden adeptów leśnictwa wraz z opiekunami przyjechało w ramach wymiany międzyszkolnej w dniach od 6 do 14 października br. Goście poznawali sposoby przechowywania i oceny nasion oraz zasady gospodarowania populacjami zwierząt wolnożyjących na terenie OHZ w Nadleśnictwie Kluczbork. Mieli okazję zaznajomić się z funkcjonowaniem Leśnego Banku Genów, prowadzeniem gospodarki szkółkarskiej oraz przemysłem tartacznym na terenie Nadleśnictwa Wisła. Francuzi odwiedzili Kraków, Kopalnię Soli w Wieliczce, Muzeum w Oświęcimiu, Zabytkową Kopalnię Srebra w Tarnowskich Górach oraz wiele innych ciekawych zakątków Śląska. Młodzież francuska spędziła w Brynku cały tydzień i wyjeżdżając obiecała, że spotkają się z nami na wiosnę w Mirecourt. A bientôt!