Technikum Leśne w Brynku

Ogłoszenia

Zapytanie ofetowe na wykonanie i montaż szaf i blatów do wyposażenia pokoi w internacie

Zapytanie ofetowe na remont komina ceramicznego H=28,8

Ogłoszenie o wyborze oferty na wykonanie badania ochrony przed porażeniem przez samoczynne wyłączenie oraz badania rezystancji izolacji przewodów

Oferta na wykonanie badania ochrony przed porażeniem przez samoczynne wyłączenie oraz badania rezystancji izolacji przewodów

Przetarg na dostawę środków czystości

Zapytanie ofetowe na dostawę zmywarki kapturowej z funkcją wyparzania