Technikum Leśne w Brynku

Ogłoszenia

PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W 2019 ROKU

PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W 2019 ROKU

Zapytanie ofertowe na dostawę ciepłomierzy

Zapytanie na dostawę ciepłomierzy

Zapytanie ofertowe na dostawę kserokopiarki i drukarki

Zapytanie ofertowe dostawa kserokopiarki i drukarki

Zapytanie ofertowe na ubezpieczenie pojazdów

 ubezpieczenie pojazdów

Informacja o wyborze oferty na dostawę agregatu prądotwórczego

Informacja o wyborze oferty

Informacja o wyborze oferty na sprzedaż energii elektrycznej w 2019 roku

Informacja o wyborze oferty na sprzedaż energii elektrycznej w 2019 roku

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na dostawę węgla - ekogroszku

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na dostawę węgla-ekogroszku

Zapytanie ofertowe na dostawę agregatu prądotwórczego

Zapytanie ofertowe na dostawę agregatu prądotwórczego

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na kompleksową dostawę gazu ziemnego

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na kompleksową dostawe gazu ziemnego

Informacja z otwarcia ofert na dostawę gazu ziemnego