Technikum Leśne w Brynku

Ogłoszenia

Informacja z otwarcia ofert na dostawę żywności

Zapytanie ofertowe na dostawę "Różnych produktów spożywczych"

Zapytanie ofertowe na dostawę 12 komputerów All In One

Zamówienie obejmuje dostawę fabrycznie nowego sprzętu z systemem operacyjnym i oprogramowaniem.

Ogłoszenie o wyborze oferty na renowację okien w internacie

Ogłoszenie o wyborze oferty na remont pomieszczeń budynku dydaktycznego

Ogłoszenie o wyborze oferty na dostawę wyposażenia ciągnika - zamiatarka

Przetarg na ubezpieczenie grupy około 190 do 200 uczni z tytułu NNW

Okres ubezpieczenia od 01.09.2018 do 31.08.2019 roku

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych w 2018 roku

Zapytanie ofertowe na dostawę wyposażenia do ciągnika - zamiatarki

Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu przetargowym na "Dostawę artykułów żywnościowych"