Technikum Leśne w Brynku

Ogłoszenia

Ogłoszenie o wyborze oferty na dostawę wyposażenia ciągnika - zamiatarka

Przetarg na ubezpieczenie grupy około 190 do 200 uczni z tytułu NNW

Okres ubezpieczenia od 01.09.2018 do 31.08.2019 roku

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych w 2018 roku

Zapytanie ofertowe na dostawę wyposażenia do ciągnika - zamiatarki

Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu przetargowym na "Dostawę artykułów żywnościowych"

Zapytanie ofertowe na wykonanie i montaż okien drewnianych

Wykoanie i montaż 4 okien drewnianych o wymiarach 1.16 x 1.44 m

Zapytanie oferotwe na wymianę 2 drzwi

Termin

Zapytanie ofertowe na dostawę 10 sztuk promienników na podczerwień

Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu przetargowym na dostawę artykułów żywnościowych

Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 23.08.2017 roku o godzinie 11:00.

Protokuł z wyboru oferty na dostawę węgla - ekogroszku