Technikum Leśne w Brynku

Ogłoszenia

Protokuł z wyboru oferty na dostawę węgla - ekogroszku

Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu przetargowym na dostawę węgla ekogroszku

Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 30.08.2017 o  godzinie 11:00 w siedzibie zamawiającego.

Zapytanie ofertowe na kompleksową dostawę gazu ziemnego wysoko metanowego (grupa E)

Zapytanie ofertowe na kompleksową dostawę gazu ziemnego wysoko metanowego (grupa E) obejmująca sprzedaż i dystrybucję gazu na potrzeby Zespołu Szkół Leśnych i Ekologicznych w Brynku.

Zapytanie ofertowe na odnowienie elewacji wschodniej budynku dydaktycznego

Zapytanie ofertowe na wykonanie i montaż 5 kabin prysznicowych

Prosimy o złożenie oferty na remont pomieszczeń kuchni w internacie.

Zapytanie ofertowe na remont rozdzielni elektrycznych w budynkach szkolnych

Wyznaczono nowy termin składania ofert na dzień 19 czerwca 2017 roku godz. 10

Ogłoszenie o wyborze oferty na dostawę 15 komputerów typu ALL IN ONE

Ogłoszenie o wyborze oferty na wykonanie i mintaż szaf i blatów do wyposażenia pokoi w internacie

Ogłoszenie o wyborze oferty na remont pomieszczeń internatu