Technikum Leśne w Brynku

Ogłoszenia

Zapytanie ofertowe na wykonanie i montaż okien drewnianych

Wykoanie i montaż 4 okien drewnianych o wymiarach 1.16 x 1.44 m

Zapytanie oferotwe na wymianę 2 drzwi

Termin

Zapytanie ofertowe na dostawę 10 sztuk promienników na podczerwień

Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu przetargowym na dostawę artykułów żywnościowych

Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 23.08.2017 roku o godzinie 11:00.

Protokuł z wyboru oferty na dostawę węgla - ekogroszku

Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu przetargowym na dostawę węgla ekogroszku

Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 30.08.2017 o  godzinie 11:00 w siedzibie zamawiającego.

Zapytanie ofertowe na kompleksową dostawę gazu ziemnego wysoko metanowego (grupa E)

Zapytanie ofertowe na kompleksową dostawę gazu ziemnego wysoko metanowego (grupa E) obejmująca sprzedaż i dystrybucję gazu na potrzeby Zespołu Szkół Leśnych i Ekologicznych w Brynku.

Zapytanie ofertowe na odnowienie elewacji wschodniej budynku dydaktycznego

Zapytanie ofertowe na wykonanie i montaż 5 kabin prysznicowych

Prosimy o złożenie oferty na remont pomieszczeń kuchni w internacie.