Technikum Leśne w Brynku

Ogłoszenia

Zapytanie ofertowe na ubezpieczenie pojazdów

Prosimy o złożenie oferty na ubezpieczenie pojazdów.

Prosimy o złożenie oferty na remont szatni warszatatów szkolnych

Przetarg na naprawę pokrycia dachu

Prosimy o złożenie oferty na naprawę pokrycia dachu w internacie

Informacja o wyborze ofert na dostawę artykułów żywnościowych

Ogłoszenie o zamówieniu na dostawę artykułów żywnościowych

Ogłoszenie o przetargu na dostawę żywności

Zapytanie ofertowe wykonanie obudowy z blachy nierdzewnej pomieszczenia chłodni

Zapytanie ofertowe na remont powierzchni szatni warsztatów szkolnych

Zapytanie ofertowe na remont zmywalni w kuchni internatu

Zapytanie ofertowe na kompleksową dostawę gazu ziemnego wysoko metanowego (grupa E) obejmująca sprzedaż i dystrybucję gazu na potrzeby szkoły