Technikum Leśne w Brynku

Ogłoszenia

Informacja o wyborze oferty na dostawę środków czystości

Zawiadomienie o wyborze ofert na dostawę żywności

Informacja o wyborze ofert na dostawę artykułów żywnościowych

Ogłoszenie o przetargu na dostawę żywności

Zapytanie ofertowe na ubezpieczenie pojazdów

Prosimy o złożenie oferty na ubezpieczenie pojazdów.

Prosimy o złożenie oferty na remont szatni warszatatów szkolnych

Przetarg na naprawę pokrycia dachu

Prosimy o złożenie oferty na naprawę pokrycia dachu w internacie

Informacja o wyborze ofert na dostawę artykułów żywnościowych

Ogłoszenie o zamówieniu na dostawę artykułów żywnościowych

Ogłoszenie o przetargu na dostawę żywności