Technikum Leśne w Brynku

Przetargi

Zapytanie ofertowe na wymianę oświetlenia na sali gimnastycznej

Zapytanie ofertowe na wymianę oświetlenia na sali gimnastycznej

Zapytanie ofertowe na remont mroźni

Zapytanie ofertowe na remont mroźni 

Informacja o wyborze oferty na remont pomieszczeń biurowych

Informacja o wyborze oferty na remont pomieszczeń biurowych

Zapytanie ofertowe na renowacje okien

Zapytanie ofertowe na renowację okien

Zapytanie ofertowe na remont pomieszczeń biurowych

Zapytanie ofertowe na remont pomieszczeń biurowych 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT NA DOSTAWĘ AUTOBUSU

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT NA DOSTAWĘ AUTOBUSU

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - dostawa autobusu

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - dostawa autobusu

Drugi przetarg na dostawę autobusu

 Drugi przetarg na dostawę autobusu

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT NA DOSTAWĘ AUTOBUSU

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT NA DOSTAWĘ AUTOBUSU

Ogłoszenie o unieważnieniu przetargu na dostawę autobusu

Ogłoszenie o unieważnieniu przetargu na dostawę autobusu