Technikum Leśne w Brynku

Przetargi

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - dostawa autobusu

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - dostawa autobusu

Drugi przetarg na dostawę autobusu

 Drugi przetarg na dostawę autobusu

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT NA DOSTAWĘ AUTOBUSU

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT NA DOSTAWĘ AUTOBUSU

Ogłoszenie o unieważnieniu przetargu na dostawę autobusu

Ogłoszenie o unieważnieniu przetargu na dostawę autobusu

Przetarg na dostawę autobusu

Przetarg na dostawę autobusu

Informacja o wyborze ofert na dostawę żywności

Informacja o wyborze ofert na dostawę żywności

Odpowiedź na zapytanie do SIWZ na dostawę autobusu

Odpowiedź na zapytanie do SIWZ na dostawę autobusu

Informacja z otwarcia ofert na dostawę artykułów żywnościowych

Informacja z otwarcia ofert na dostawę artykułów żywnościowych

Informacja o poprawieniu błędów w zał nr 2.1. do SIWZ

Informacja o poprawieniu błędów w załaczniku nr 2.1. do SIWZ na dostawę artykułów żywnościowych

Przetarg nieograniczony na dostawę artykułów żywnościowych

Przetarg nieograniczony na dostawę artykułów żywnościowych