Technikum Leśne w Brynku

Przetargi

Wykonanie i montaż okien drewnianych dla Zespołu Szkół Leśnych i Ekologicznych w Brynku

Prosimy o złożenie oferty na wykonanie i montaż 6 okien drewnianych o wymiarach zewnętrznych 117 x 145 cm.

Dostawa węgla do Zespołu Szkół Leśnych i Ekologicznych w Brynku