Technikum Leśne w Brynku

Przetargi

Przetarg na wykonanie i montaż szaf i blatów

Prosimy o złożenie oferty na dostawę artykułów żywnościowych - mrożonki

Ogłoszenie przetargu na dostawę środków czystości

Protokół z wyboru oferty na dostawę węgla

Dostawa węgla - ekogroszku do Zespołu Szkół Leśnych i Ekologicznych w Brynku

Protokół z otwarcia oferty na dostawę węgla

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę żywności

Zaproszenie do złożenia oferty na dostawę żywności

Dostawa węgla - zmiany w ogłoszeniu

Dostawa artykułów żywnościowych do Zespołu Szkół Leśnych i Ekologicznych w Brynku