Technikum Leśne w Brynku

Przetargi

Zapytanie ofertowe na konserwację pokrycia dachowego

Zapytanie ofertowe na remont pokrycia dachowego

Przetarg na dostawę węgla- ekogroszku

Przetarg na dostawę węgla- ekogroszku do ZSLiE w Brynku

Przetarg na kompleksową dostawę gazu

Przetarg na dostawę gazu ziemnego

Przetarg na dostawę artykułów żywnościowych

Ogłoszenie o wybraniu ofert na dostawę artykułów żywnościowych

Przetarg na renowację 14 okien w internacie

Zapytanie ofertowe na kompleksową dostawę gazu

Zapytanie ofertowe na kompleksową dostawę gazu ziemnego wysoko metanowego (grupa E) obejmująca sprzedaż i dystrybucję gazu na potrzeby Zespołu Szkół Leśnych i Ekologicznych w Brynku.

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym do dostawę żywności

Informujemy, że w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało opublikowane pod numerem 598896-N-2018 z dnia 2018-08-03 r. ogłoszenie o zamówieniu na dostawę artykułów żywnościowych do Zespołu Szkół Leśnych i Ekologicznych w Brynku.

SIWZ można pobrać ze strony:  https://zslie.bip.gov.pl/publiccontracts/view/13735

Przetarg na rozbudowę istniejącego monitoringu w budynku dydaktycznym

Prosimy o złożenie oferty na rozbudowę istniejącego monitorignu w budynku dydaktycznym.

Ogłoszenie przetargu na "Dostawę artykułów żywnościowych"

Zapytanie ofertowe na dostawę energii elektrycznej