Technikum Leśne w Brynku

Przetargi

Przetarg na dostawę węgla i ekogroszku

Oferty należy składać w Zespole Szkół Leśnych i Ekologicznych w Brynku do dnia 30 sierpnia 2017 do godziny 10:45 (sekretariat).

Prosimy o złożenie oferty na dostawę artykułów żywnościowych

Przetarg na dostawę środków czystości

Oferty należy składać w sekretariacie szkoły do dnia 25 sierpnia 2017 roku do godziny 09:00. Dopuszcza się przesłanie oferty faxem na numer 32 285 74 18 lub e-mailem na adres sekretariat@tlbrynek.edu.pl.

Prosimy o złożenie oferty na dostawę artykułów żywnościowych

Przetarg na wykonanie i montaż szaf i blatów

Prosimy o złożenie oferty na dostawę artykułów żywnościowych - mrożonki

Ogłoszenie przetargu na dostawę środków czystości

Protokół z wyboru oferty na dostawę węgla

Dostawa węgla - ekogroszku do Zespołu Szkół Leśnych i Ekologicznych w Brynku

Protokół z otwarcia oferty na dostawę węgla