Numer telefonu

+48 32 285 74 18

Email

sekretariat@tlbrynek.edu.pl

Sekretariat

Pon-Pt: 07.00-15.00

26 kwietnia 2019 r. pożegnaliśmy w naszej szkole uczniów klas maturalnych. Akademię rozpoczęto odśpiewaniem hymnu narodowego. Kolejnym, bardzo miłym akcentem, było uroczyste przekazanie sztandaru przedstawicielom młodszych klas. Dyrektor szkoły pan Ireneusz Gudowicz gorąco przywitał wszystkich obecnych, zaproszonych gości. Szczególnie ciepłe słowa skierował do absolwentów przed którymi w najbliższym czasie ważne egzaminy, trudne wybory i decyzje. Podziękował rodzicom za trud i wysiłek, jaki włożyli w wychowanie swoich dzieci, nauczycielom, wychowawcom za cztery lata poświęcenia oraz Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych. Następnie odczytał list z życzeniami dla maturzystów z Departamentu Edukacji i Komunikacji w Ministerstwie Środowiska. W dalszej części akademii pan Janusz Banaś oraz Radomir Kubica wręczyli świadectwa i nagrody książkowe najlepszym uczniom, którzy w czteroletnim cyklu nauczania uzyskali wysoką średnią oraz tym, którzy wyróżniali się swoim zachowaniem. Pan Piotr Chrzęszczyk – Przewodniczący Związku Leśników Polskich Regionu Górnośląskiego przekazał stypendium Patrycji Kulak oraz Tomaszowi Janicowi za najlepsze wyniki z przedmiotów zawodowych. Wyróżnieni i nagrodzeni zostali również sportowcy, którzy reprezentowali szkołę na zawodach i w rozgrywkach sportowych oraz maturzyści prężnie działający w drużynie PCK. W dalszej części uroczystości absolwenci podziękowali dyrekcji, nauczycielom oraz wychowawcom za trud włożony w wychowanie, wręczając bukiety kwiatów. Następnie głos zabrała Marta Jakubczak przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego życząc starszym kolegom i koleżankom samych sukcesów na egzaminach, w życiu prywatnym i zawodowym. Wręczyła Patrycji Kulak oraz Tomaszowi Janicowi medal uznania za zaangażowanie w działalność na rzecz szkoły. Miłą niespodzianką była przygotowana przez absolwentów prezentacja podsumowująca 4 lata szkoły. Na zakończenie uroczystej akademii Szkolny Zespół Dęty brawurowo wykonał kilka utworów muzycznych. W dalszej części uczniowie klas IV-tych wraz z samorządem uczniowskim i nauczycielami przeszli do ogrodu botanicznego, aby posadzić pamiątkowe drzewa. Chcielibyśmy, aby stało się to tradycją, iż nie tylko klasy I-wsze sadzą swoje drzewa przy rozpoczynaniu nauki, ale i klasy IV-te kończąc szkołę.

Drodzy absolwenci, życzymy sukcesów na egzaminach i powodzenia w dorosłym życiu!

Rekomendowane wpisy

Skip to content