Numer telefonu

+48 32 285 74 18

Email

sekretariat@tlbrynek.edu.pl

Sekretariat

Pon-Pt: 07.00-15.00

30 – 31 lipca 2019 r. nauczyciele Technikum Leśnego w Brynku uczestniczyli w warsztatach terenowych zorganizowanych w Nadleśnictwie Kup przez Zespół ds. Urządzania Lasu RDLP w Katowicach. Pierwszy dzień szkolenia dotyczył oznaczania gleb leśnych, których poznanie jest kluczowe dla podejmowania decyzji w sprawie składów gatunkowych i ewentualnej przebudowy drzewostanów. W drugim dniu szkolenia omówione zostały zagadnienia dotyczące fitosocjologii oraz typów siedliskowych lasu. Współcześnie obserwuje się zniekształcenie i degradację siedlisk leśnych przez obniżenie się poziomu wód gruntowych. Warsztaty gleboznawcze prowadził dr inż. Jarosław Lasota oraz prof. dr hab. Jan Bodziarczyk z Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie oraz pracownicy Biura Urządzania Lasu w Krakowie. Serdecznie dziękujemy za zaproszenie na te szkolenia Panu Grzegorzowi Janasowi Głównemu Specjaliście Zespołu ds. Urządzania Lasu w RDLP Katowice oraz Panu Jarosławowi Jańczykowi Nadleśniczemu Nadleśnictwa Kup.

Rekomendowane wpisy

Skip to content