Numer telefonu

+48 32 285 74 18

Email

sekretariat@tlbrynek.edu.pl

Sekretariat

Pon-Pt: 07.00-15.00

Obchody Jubileuszu 70-lecia szkoły zainicjowała msza św. w intencji pracowników, uczniów i absolwentów Technikum odprawiona w kościele parafialnym w Tworogu przez biskupa Jana Kopca. Następnie w sali gimnastycznej Technikum odbyła się akademia, którą rozpoczęto odśpiewaniem Mazurka Dąbrowskiego oraz Hymnu Leśników Polskich.

Wśród zaproszonych gości znaleźli się przedstawiciele organów państwa: Sejmu, Ministerstwa Środowiska, Kuratorium Oświaty
w Katowicach , a także przedstawiciele organów samorządowych: Sejmiku Województwa Śląskiego, Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach oraz Gminy Tworóg. Serdecznie powitani zostali również przedstawiciele Lasów Państwowych, w tym Generalnej Dyrekcji LP i Regionalnej Dyrekcji LP w Katowicach oraz Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie oraz pracownicy nadleśnictw. Obchody jubileuszu uświetnili także przedstawiciele Okręgowych Rad Łowieckich w Katowicach i w Częstochowie, przedstawiciele służb mundurowych: policji, straży pożarnej i wojska, a także przedstawiciel Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Zaproszenie przyjęli duchowni związani ze szkołą: proboszcz i wikary parafii w Tworogu i księża katecheci uczący
w niej w przeszłości. Gospodarzom uroczystości miło było powitać przedstawicieli Związku Leśników Polskich RDLP
w Katowicach oraz Oddziału Rejonowego PCK w Bytomiu. Swoją obecnością zaszczycili nas także przedstawiciele techników leśnych oraz placówek oświatowych powiatu tarnogórskiego, a także emerytowani dyrektorzy Technikum w Brynku, przedstawiciele rodziny patrona szkoły, Kazimierza Morawskiego i jednego z budowniczych szkoły. Serdecznie powitano również emerytowanych pracowników szkoły i licznie przybyłych absolwentów oraz obecnych pracowników Technikum.

Po przemówieniu dyrektora szkoły Ireneusza Gudowicza i emerytowanego dyrektora Janusza Chmury organizatorzy uroczystości w kilkuminutowej prezentacji okraszonej zdjęciami przypomnieli najważniejsze wydarzenia z historii szkoły i przedstawili jej współczesność.

Podczas uroczystości uhonorowano odznaczeniami zasłużonych pracowników szkoły. Medal Komisji Edukacji Narodowej otrzymał Krzysztof Ułanowski. Kordelas Leśnika Polskiego został przyznany emerytowany m nauczycielom szkoły: Marii Dyner, Teresie Kimli, Halinie Michalak-Kawce, Władysławowi Drozdowskiemu, Kazimierzowi Kimli, Eugeniuszowi Rogaczowi, Henrykowi Szołtysowi, Adamowi Wciśle. Wyróżnienia Ministra Środowiska otrzymali: Romualda Rudzka, Urszula Waloszek oraz Ireneusz Gudowicz. W imieniu wyróżnionych przemówiła Halina Michalak -Kawka. Następnie głos zabrali zaproszeni goście.

Po akademii przed pałacem goście ustawili się do pamiątkowego zdjęcia, a następnie udali się na uroczysty obiad. Po nim wystąpił szkolny Zespół Sygnalistów Myśliwskich oraz Krzysztof Hanke z Kabaretu „Rak”. Goście mogli zwiedzać szkołę, wpisać się do księgi pamiątkowej, absolwenci mieli możliwość spotkania z nauczycielami i wychowawcami. Wielu Brynkowiaków przybyło
z rodzinami, którym mogli pokazać pomieszczenia, gdzie spędzili kilka lat młodości. Z rozrzewnieniem wspominali oni pedagogów,
z którymi zetknęli się w Technikum oraz zdarzenia z czasów szkolnych.

Wszystkim, którzy przyjęli zaproszenie i przybyli na uroczystość, serdecznie dziękujemy.

Fot. Ewa Urbańska oraz Paulina Polaczek

Skip to content