Numer telefonu

+48 32 285 74 18

Email

sekretariat@tlbrynek.edu.pl

Sekretariat

Pon-Pt: 07.00-15.00

WZÓR DEKLARACJI

DEKLARACJA UCZESTNICTWA W ORGANIZOWANYCH W ZSLiE W BRYNKU ZAJĘCIACH WSPOMAGAJĄCYCH Z DANEGO PRZEDMIOTU LUB PRZEDMIOTÓW W CZERWCU 2021 ROKU

imię i nazwisko ucznia/klasa ……………………………………………………………..

Deklaruję chęć uczestnictwa w dodatkowych zajęciach z przedmiotu lub przedmiotów w wymiarze 1 lekcji tygodniowo:

matematyka-      (proszę wpisać tak lub nie)   …………………………..

język polski-      (proszę wpisać tak lub nie)   …………………………..

podpisy rodziców/opiekunów (w przypadku ucznia niepełnoletniego)………………………………………………………                  

podpis ucznia……………………………………………………….

Skip to content