Numer telefonu

+48 32 285 74 18

Email

sekretariat@tlbrynek.edu.pl

Sekretariat

Pon-Pt: 07.00-15.00

Komunikat Rady Rodziców dotyczący ubezpieczenia NNW Uczniów
na rok szkolny 2023/2024

Wybrano ubezpieczenie w Generali/ Bezpieczny.pl składka 52 zł polisa nr 80150372313.
Składkę na ubezpieczenie uczniów można wpłacać do 30.09.2023 bezpośrednio na konto: 29 1050 1386 1000 0097 3298 1338 (w tytule przelewu proszę podać imię nazwisko ucznia oraz klasę)
Ubezpieczenie obejmuje :
◆WYCZYNOWE UPRAWIANIE SPORTU (w każdym wariancie)
◆URAZ WSKUTEK NIESZCZĘŚLIWEGO WYPADKU – około 400 urazów!
◆SZPITAL – WSKUTEK NIESZCZĘŚLIWEGO WYPADKU płatny od 1 dnia.
                      WSKUTEK CHOROBY pobyt minimum 5 dni
◆ZWROT KOSZTÓW LECZENIA I REHABILITACJI, w tym odbudowy zębów stałych
◆ZWROT KOSZTÓW NAPRAWY, WYPOŻYCZENIA LUB ZAKUPU ŚRODKÓW POMOCNICZYCH
◆POWAŻNE ZACHOROWANIE UBEZPIECZONEGO – ochrona obejmuje między innymi :
cukrzycę, sepsę, zapalenie opon mózgowo – rdzeniowych, niewydolność nerek, itp
◆UGRYZIENIE PRZEZ KLESZCZA (koszt wizyty u lekarza, koszt badań na boreliozę, koszt
antybiotykoterapii)
◆POMOC PSYCHOLOGICZNA – Jeżeli w następstwie traumatycznej sytuacji, mającej
miejsce w okresie udzielania ochrony ubezpieczeniowej, Ubezpieczony wymaga specjalistycznej
pomocy psychologa lub psychiatry.
◆ZWROT KOSZTÓW WYCIECZKI SZKOLNEJ – Jeżeli ubezpieczony wskutek nieszczęśliwego wypadku lub choroby nie uczestniczył w zaplanowanej wcześniej wycieczce szkolnej, Generali zwróci Ubezpieczonemu koszty, które poniósł Ubezpieczony na zakup tej wycieczki.

Ważna informacja , firma Generali / Bezpieczny nie wymaga zakończenia leczenia podczas
zgłaszania szkody.

W razie dodatkowych pytań oraz wystąpienia zdarzenia objętego ubezpieczeniem proszę o kontakt z Opiekunem Placówki:

Joanna Michalik tel 693737396

Jeśli jesteście Państwo zainteresowani ubezpieczeniem na wyższe sumy, można skorzystać ze specjalnego linku i kupić dla swojego dziecka ubezpieczenie w formie indywidualnej:

https://bezpieczny.pl/nnw-szkolne/24132


Dodatkowe informacje w załączniku


Skip to content