Numer telefonu

+48 32 285 74 18

Email

sekretariat@tlbrynek.edu.pl

Sekretariat

Pon-Pt: 07.00-15.00

Informacja dotyczący ubezpieczenia NNW uczniów na rok szkolny 2022/2023:

Rada Rodziców wybrała ubezpieczenie w Generali/ Bezpieczny.pl

        składka 46 polisa nr 80150082152

        Składkę  na ubezpieczenie uczniów można wpłacać do 20.09.2022

bezpośrednio na konto :  29 1050 1386 1000 0097 3298 1338

        Ubezpieczenie obejmuje :              

       ◆ WYCZYNOWE UPRAWIANIE SPORTU (w każdym wariancie)
       ◆URAZ WSKUTEK NIESZCZĘŚLIWEGO WYPADKU – około 400 urazów!
       ◆ SZPITAL – WSKUTEK NIESZCZĘŚLIWEGO WYPADKU płatny od 1 dnia.
           WSKUTEK CHOROBY pobyt minimum 5 dni
       ZWROT KOSZTÓW LECZENIA I REHABILITACJI, w tym odbudowy zębów stałych
       ◆ ZWROT KOSZTÓW NAPRAWY, WYPOŻYCZENIA LUB ZAKUPU ŚRODKÓW POMOCNICZYCH
       ◆ POWAŻNE ZACHOROWANIE UBEZPIECZONEGO – ochrona obejmuje między innymi : cukrzycę, sepsę, zapalenie opon mózgowo – rdzeniowych, niewydolność nerek, itp.
       ◆ UGRYZIENIE PRZEZ KLESZCZA (koszt wizyty u lekarza, koszt badań na boreliozę, koszt antybiotykoterapii)
       ◆ POMOC PSYCHOLOGICZNA – Jeżeli w następstwie traumatycznej sytuacji, mającej miejsce w okresie udzielania ochrony ubezpieczeniowej, Ubezpieczony wymaga specjalistycznej pomocy psychologa lub psychiatry.
       ◆ ZWROT KOSZTÓW WYCIECZKI SZKOLNEJ – Jeżeli ubezpieczony wskutek nieszczęśliwego wypadku lub choroby nie uczestniczył w zaplanowanej wcześniej wycieczce szkolnej, Generali zwróci Ubezpieczonemu koszty, które poniósł Ubezpieczony na zakup tej wycieczki.

   Ważna informacja , firma Generali / Bezpieczny nie wymaga zakończenia leczenia podczas zgłaszania szkody .

                                       W załącznikach :
                                       Wniosek zgłoszenia roszczenia
                                       Ogólne warunki ubezpieczenia
                                       Tabela urazów i uszczerbków

Dodatkowe pytania proszę kierować do Opiekuna Placówki :
Joanna Michalik tel 693737396


NNW uczniów:

ZAŁĄCZNIKI:

Skip to content