Numer telefonu

+48 32 285 74 18

Email

sekretariat@tlbrynek.edu.pl

Sekretariat

Pon-Pt: 07.00-15.00

Szkolny zestaw programów nauczania i podręczników technikum leśnego w Zespole Szkół Leśnych i Ekologicznych w Brynku w roku szkolnym 2023/2024

Lp. Przedmiot Klasa Autor programu Tytuł programu Autor podręcznika Tytuł podręcznika Wydawnictwo Numer dopuszczenia
1. Język polski   IA, IB, IC A. Kalbarczyk, K. Olejnik Program nauczania. Oblicza epok. Klasy 1-4 liceum ogólnokształcącego (1-5 technikum). Zakres podstawowy i rozszerzony. D. Chemperek, A. Kalbarczyk, D. Trześniowski Oblicza epok 1.1 NOWA EDYCJA. Język polski. Podręcznik. Klasa 1. Część 1. Zakres podstawowy i rozszerzony. WSiP 952/1/2022/z1
2. Język angielski IA, IB M. Kębłowska Program nauczania języka angielskiego Kurs kontynuacyjny dla uczniów klas 1–4 liceum ogólnokształcącego i klas 1–5 technikum zgodny z nową podstawą programową obowiązującą od 2019 roku III etap edukacyjny – III.1.P i III.1.R J. Dooley, V. Evans On Screen, podręcznik/zeszyt ćwiczeń
– poziom podr. zostanie podany po napisaniu przez uczniów testu poziomującego
Express Publishing Numer dopuszczenia zostanie podany w późniejszym terminie
IC A. Kulińska Program nauczania języka angielskiego dla liceum ogólnokształcącego i technikum – poziom III.1.P i III.1.R J. Bowell, P. Kelly Life Vision B1 Oxford University Press 1130/3/2022
3. Język hiszpański IB, IC K. Hadło, K. Palonka Program nauczania
języka hiszpańskiego
DESCUBRE dla uczniów szkół ponadpodstawowych
M. Spychała-Wawrzyniak, X.P. Lopez, A. Dudziak-Szukała, A. Kaźmierczak, J.C. Garcia Gonzalez Descubre 1 Draco 996/1/2019
4. Język niemiecki IA, IC M. Torenc Program nauczania języka niemieckiego jako drugiego języka obcego w liceum ogólnokształcącym i technikum. A. Kryczyńska-Pham Effekt Neu cz. 1 lub 2 WSiP 1133/1/2022
5. Muzyka IA, IB, IC   M. Rykowska Program nauczania dla szkół ponadpodstawowych (liceum i technikum) M. Rykowska, Z. Szałko Muzyka – liceum/technikum po szkole podstawowej Operon 1060/2019
6. Historia IA, IB, IC   J. Lorenc Historia. Program nauczania. Liceum ogólnokształcące i technikum. Zakres podstawowy  R. Lolo, K. Wiśniewski, M. Faszcza Historia. Zakres podstawowy. NOWA EDYCJA WSiP 1147/1/2022
7. Historia i teraźniejszość IA, IB, IC   I. Modzelewska-Rysak, L. Rysak Historia i teraźniejszość. Program nauczania. Liceum i technikum. Zakres podstawowy I. Modzelewska-Rysak, L. Rysak, A. Cisek Historia i teraźniejszość. Podręcznik Część 1. Liceum i technikum. WSiP 1155/1/ 2022
8. Biznes i zarządzanie IA, IB, IC   M. Niesłuchowski Krok w biznes i zarządzanie – program nauczania biznesu i zarządzania w zakresie podstawowym dla liceum ogólnokształcącego i technikum Z. Makieła, T. Rachwał Krok w biznes i zarządzanie 1. Podręcznik do biznesu i zarządzania dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy Nowa Era 1193/1/20
9. Geografia IA, IB  B. Dziedzic, B. Korbel, E. Tuz Program nauczania geografii w zakresie rozszerzonym dla LO i technikum – Oblicza geografii. R. Malarz, M. Więckowski, P. Kroh Oblicza geografii – zakres rozszerzony 1 Nowa Era 973/1/2019
10. Biologia IC S. Nowak Program nauczania dla szkół ponadpodstawowych (liceum i technikum). Biologia. Zakres podstawowy. B. Jakubik, R. Szymańska Biologia. Podręcznik dla szkół ponadpodstawowych cz. 1 Operon 1030/1/2019
B. Jakubik, R. Szymańska Biologia. Podręcznik dla szkół ponadpodstawowych cz. 2 Operon 1030/2/2021
11. Chemia IA, IB, IC R. M. Janiuk Program nauczania. Chemia. Liceum i technikum. Zakres podstawowy. Nowa edycja. R.M. Janiuk, M. Chmurska, G. Osiecka, W. Anusiak, M. Sobczak   Chemia cz.1, Liceum i technikum Zakres podstawowy WSiP 1024/1/2023/z1
12. Matematyka IA, IB, IC A. Kamińska, D. Ponczek Program nauczania matematyki dla liceum/technikum (MATeMAtyka) W. Babiański, L. Chańko, K. Wej MATeMAtyka 1 Nowa Era 971/1/2019
13. Informatyka IA, IB, IC W. Jochemczyk, K. Olędzka Informatyka. Zakres podstawowy. NOWA EDYCJA W. Jochemczyk  K. Olędzka Informatyka. NOWA EDYCJA. Podręcznik. Klasa 1. Zakres podstawowy WSiP 974/1/2022/z1
14. Wychowanie fizyczne   IA, IB, IC U. Białek, J. Wolfart-Piech Magia zdrowia. Program wychowania fizycznego dla 4-letniego liceum i 5-letniego technikum ——————– ——————– ——————– ——————–
15. Edukacja dla bezpieczeństwa IA, IB, IC J. Słoma Program nauczania edukacji dla bezpieczeństwa dla liceum ogólnokształcącego i technikum „Żyję i działam bezpiecznie” J. Słoma Żyję i działam bezpiecznie Nowa Era 1189/2023
16. Religia IA, IB, IC Komisja Wychowania Katolickiego KEP Z Bogiem w dorosłe życie ks. K. Mielnicki, E. Kondrak Szczęśliwi, którzy żyją wolnością Jedność AZ-31-01/18-KI-5/20
17. Wychowanie do życia w rodzinie IA, IB, IC T. Król Wędrując ku dorosłości wychowanie do życia w rodzinie M. Guziak-Nowk, T. Król Wędrując ku dorosłości wychowanie do życia w rodzinie Rubikon 1070/1/2019
18. Hodowla lasu IA, IB, IC J. Wójtowicz, P. Mądrzak, A. Piasecka-Dybał Program nauczania dla zawodu technik leśnik E. Murat Hodowla lasu. Podręcznik dla techników leśnych. Cz. I, II Świat ——————–
19. Ochrona lasu IA, IB, IC J. Wójtowicz, P. Mądrzak,  A. Piasecka-Dybał Program nauczania dla zawodu technik leśnik S. Łukomski, Z. Sierpiński Ochrona lasu dla techników leśnych PWRiL ——————–
20. Edukacja leśna IA, IB, IC J. Wójtowicz, P. Mądrzak, A. Piasecka-Dybał Program nauczania dla zawodu technik leśnik ——————– ——————– ——————– ——————–
21. Użytkowanie lasu IA, IB, IC J. Wójtowicz, P. Mądrzak, A. Piasecka-Dybał Program nauczania dla zawodu technik leśnik L. Monkielewicz R. Ostalski Użytkowanie lasu dla techników leśnych PWRiL ——————–
22. Biologia leśna IA, IB, IC J. Wójtowicz, P. Mądrzak,  A. Piasecka-Dybał Program nauczania dla zawodu technik leśnik Z. Obmiński Botanika dla techników leśnych Świat ——————–
23. Maszynoznawstwo leśne IA, IB, IC J. Wójtowicz, P. Mądrzak, A. Piasecka-Dybał Program nauczania dla zawodu technik leśnik J. M. Botwin Maszynoznawstwo leśne Rozwój SGGW ——————–
Lp. Przedmiot Klasa Autor programu Tytuł programu Autor podręcznika Tytuł podręcznika Wydawnictwo Numer dopuszczenia
1. Język polski IIA, IIB, IIC A. Kalbarczyk, K. Olejnik Program nauczania. Oblicza epok. Klasy 1-4 liceum ogólnokształcącego (1-5 technikum). Zakres podstawowy i rozszerzony. D. Chemperek, A. Kalbarczyk, D. Trześniowski Oblicza epok 1.2. NOWA EDYCJA. Język polski. Podręcznik. Klasa 1. Część 2. Zakres podstawowy i rozszerzony. WSiP 952/2/2022/z1
Oblicza epok 2.1 NOWA EDYCJA. Język polski. Podręcznik. Klasa 2. Część 1. Zakres podstawowy i rozszerzony. WSiP 952/3/2022/z1
2. Język angielski IIA M. Kłębowska Program nauczania języka angielskiego Kurs kontynuacyjny dla uczniów klas 1–4 liceum ogólnokształcącego i klas 1–5 technikum zgodny z nową podstawą programową obowiązującą od 2019 roku III etap edukacyjny – III.1.P i III.1.R J. Dooley New Enterprise A2 (kontynuacja) książka ucznia/zeszyt ćwiczeń Express Publishing 945/1/2019
IIB M. Kłębowska Program nauczania języka angielskiego Kurs kontynuacyjny dla uczniów klas 1–4 liceum ogólnokształcącego i klas 1–5 technikum zgodny z nową podstawą programową obowiązującą od 2019 roku III etap edukacyjny – III.1.P i III.1.R J. Dooley New Enterprise B1 (kontynuacja) książka ucznia/zeszyt ćwiczeń Express Publishing 945/2/2019
IIC A.Kulińska Program nauczania języka angielskiego dla liceum ogólnokształcącego i technikum – poziom III.1.P i III.1.R J. Bowell, P. Kelly Life Vision B1 Oxford University Press 1130/3/2022
3. Język hiszpański IIC K. Hadło, K. Polonka Program nauczania języka hiszpańskiego DESCUBRE dla uczniów szkół ponadpodstawowych   M. Spychała-Wawrzyniak, X. Pascual Lopez, A. Dudziak- Szukała, A. Kaźmierczak, J.C. Garcia Gonzalez Descubre 2 Draco 996/2/2019
4. Język niemiecki IIA, IIB, IIC B. Niebrzydowska Program nauczania j. niemieckiego dla klas I-IV liceum ogólnokształcącego i klas I-V technikum G. Montali, B. Niebrzydowska  Komplett Plus cz. 1 Klett 941/1/2018
5. Historia IIA, IIB, IIC J. Lorenc Historia Program nauczania Liceum ogólnokształcące i technikum zakres podstawowy J. Czubaty Historia. Zakres podstawowy. NOWA EDYCJA WSiP 1147/2/2023
6. Historia i teraźniejszość IIA, IIB, IIC I. Modzelewska-Rysak, L. Rysak Historia i teraźniejszość Program nauczania Liceum i technikum Zakres podstawowy  M. Buczyński, A. Cisek, T. Grochowski Historia i teraźniejszość. Podręcznik Część 2. Liceum i technikum. WSiP  
7. Podstawy przedsiębiorczości IIA, IIB, IIC M. Niesłuchowski Krok w przedsiębiorczość. Program nauczania podstaw przedsiębiorczości dla technikum. Z. Makieła T. Rachwał Krok w przedsiębiorczość Nowa Era 1039/2020
8. Geografia IIA, IIB B. Korbel, B. Dziedzic, E. Tuz Program nauczania geografii w zakresie rozszerzonym dla LO i technikum – Oblicza geografii. R. Malarz, M. Więckowski, P. Kroh Oblicza geografii – zakres rozszerzony.2 Nowa Era 973/2/2020
9. Biologia IIC S. Nowak Program nauczania dla szkół ponadpodstawowych (liceum i technikum). Biologia. Zakres podstawowy. B.Jakubik R. Szymańska Biologia. Podręcznik dla szkół ponadpodstawowych cz. 2 i cz. 3 Operon 1030/2/2021
Biologia. Podręcznik dla szkół ponadpodstawowych cz. 3 Operon 1030/3/2021
10. Chemia IIA, IIB, IIC R. M. Janiuk Program nauczania. Chemia. Liceum i technikum. Zakres podstawowy. Nowa edycja. R.M. Janiuk, M. Chmurska, G. Osiecka, W. Anusiak,  M. Sobczak Chemia cz.2, Liceum i technikum Zakres podstawowy WSiP 1024/2/2023/z1
11. Matematyka IIA, IIB, IIC A. Kamińska, D. Ponczek Program nauczania matematyki dla liceum/technikum (MATeMAtyka) W. Babiański, L. Chańko, K. Wej MATeMAtyka 2 Nowa Era 971/2/2020
12. Informatyka IIA, IIB, IIC W. Jochemczyk, K. Olędzia Informatyka. Zakres podstawowy. Nowa edycja W. Jochemczyk, K. Olędzia Informatyka. NOWA EDYCJA. Podręcznik. Klasa 2. Zakres podstawowy WSiP 974/2/2023/z1
13. Wychowanie fizyczne IIA, IIB, IIC U. Białek, J. Wolfart-Piech Magia zdrowia. Program wychowania fizycznego dla 4-letniego liceum i 5-letniego technikum   ——————– ——————– ——————– ——————–
14. Religia IIA, IIB, IIC Komisja Wychowania Katolickiego KEP Z Bogiem w dorosłe życie ks. K. Mielnicki, E. Kondrak Szczęśliwi, którzy żyją wiarą Jedność AZ-32-01/18-KI-23/21
15. Wychowanie do życia w rodzinie IIA, IIB, IIC T. Król Wędrując ku dorosłości wychowanie do życia w rodzinie M. Guziak-Nowk, T. Król Wędrując ku dorosłości wychowanie do życia w rodzinie Rubikon 1070/2/2020
16. Hodowla lasu IIA, IIB, IIC J. Wójtowicz, P. Mądrzak, A. Piasecka-Dybał Program nauczania dla zawodu technik leśnik E. Murat Hodowla lasu. Podręcznik dla techników leśnych. Cz. II, III Świat ——————–
17. Ochrona lasu IIA, IIB, IIC J. Wójtowicz, P. Mądrzak, A. Piasecka-Dybał   Program nauczania dla zawodu technik leśnik A. Szujecki Entomologia leśna t.2 Wydawnictwo SGGW ——————–
18. Gospodarka łowiecka IIA, IIB, IIC J. Wójtowicz,  P. Mądrzak, A. Piasecka-Dybał Program nauczania dla zawodu technik leśnik T. Pasławski Łowiectwo PWRiL ——————–
19. Urządzanie lasu IIA, IIB, IIC J. Wójtowicz, P. Mądrzak, A. Piasecka-Dybał Program nauczania dla zawodu technik leśnik A. Bruchwald i in. Urządzanie lasu dla techników leśnych Rozwój SGGW ——————–
20. Użytkowanie lasu IIA, IIB, IIC J. Wójtowicz, P. Mądrzak, A. Piasecka-Dybał Program nauczania dla zawodu technik leśnik L. Monkielewicz R. Ostalski Użytkowanie lasu dla techników leśnych PWRiL ——————–
21. Biologia leśna IIA, IIB, IIC J. Wójtowicz, P. Mądrzak, A. Piasecka-Dybał Program nauczania dla zawodu technik leśnik Z. Obmiński A. Haber Botanika dla techników leśnych Świat ——————–
Z. Obmiński A. Haber Zoologia dla techników leśnych Świat
22. Ekonomika leśnictwa IIA, IIB, IIC J. Wójtowicz, P. Mądrzak, A. Piasecka-Dybał Program nauczania dla zawodu technik leśnik ——————– ——————– ——————– ——————–
23. Język angielski zawodowy IIA,IIB J. Wójtowicz, P. Mądrzak, A. Piasecka-Dybał Program nauczania dla zawodu technik leśnik Kloc   Basic Forest Vocabulary/ English in Forestry Centrum Informacyjne Lasów Państwowych ——————–
V. Evans, J. Dooley, N. Styles Forestry. Natural Resources Expres Publishing ——————–
IIC J. Wójtowicz, P. Mądrzak, A. Piasecka-Dybał Program nauczania dla zawodu technik leśnik E. Kloc Basic Forest Vocabulary/ English in Forestry Centrum Informacyjne Lasów Państwowych ——————–
Lp. Przedmiot Klasa Autor programu Tytuł programu Autor podręcznika Tytuł podręcznika Wydawnictwo Numer dopuszczenia
1. Język polski IIIA, IIIB A. Kalbarczyk, K. Olejnik Program nauczania. Oblicza epok. Klasy 1-4 liceum ogólnokształcącego (1-5 technikum). Zakres podstawowy i rozszerzony. D. Chemperek, A. Kalbarczyk, D. Trześniowski Oblicza epok 2.1. Język polski. Podręcznik. Klasa 2. Część 1. Reforma 2019. WSiP 952/3/2020
D. Chemperek, A. Kalbarczyk, D. Trześniowski Oblicza epok 2.2. Język polski. Podręcznik. Klasa 2. Część 2. Reforma 2019. WSiP 952/4/2020
2. Język angielski IIIA M. Kłębowska Program nauczania języka angielskiego Kurs kontynuacyjny dla uczniów klas 1–4 liceum ogólnokształcącego i klas 1–5 technikum zgodny z nową podstawą programową obowiązującą od 2019 roku III etap edukacyjny – III.1.P i III.1.R J. Dooley V. Ewans On Screen A2+/B1 podręcznik/zeszyt ćwiczeń Express Publishing 946/1/2019
IIIB A. Kulińska Program nauczania języka angielskiego dla liceum ogólnokształcącego i technikum – poziom III.1.P i III.1.R J. Bowell, P. Kelly Life Vision B1 Oxford University Press 1130/3/2022
3. Język hiszpański IIIB K. Hadło, K. Palonka Program nauczania
języka hiszpańskiego
DESCUBRE dla uczniów szkół ponadpodstawowych
M. Spychała-Wawrzyniak, X.P. Lopez, A.Dudziak-Szukała, A. Kaźmierczak, J.C. Garcia Gonzalez Descubre 2 Draco 996/2/2019
4. Język niemiecki IIIA, IIIB B. Niebrzydowska Program nauczania j. niemieckiego dla klas I-IV liceum ogólnokształcącego i klas I-V technikum G. Montali, B. Niebrzydowska Komplett plus cz. 2 Klett 941/2/2018
5. Historia IIIA, IIIB J. Lorenc Program nauczania. Historia. Liceum i technikum. Zakres podstawowy J. Czubaty, P. Szlanta Historia. Podręcznik. Liceum i technikum. Klasa 3. Zakres podstawowy WSiP 987/3/2021
6. Podstawy przedsiębiorczości IIIA, IIIB M. Niesłuchowski Krok w przedsiębiorczość. Program nauczania podstaw przedsiębiorczości dla technikum Z. Makieła, T. Rachwał Krok w przedsiębiorczość Nowa Era 1039/2020
7. Geografia IIIA   B. Dziedzic, B. Korbel, E. Tuz  Program nauczania geografii w zakresie podstawowym dla LO i techników. Oblicza geografii   M. Świtoniak, T. Wieczorek, R. Malarz, T. Karasiewicz, M.Więckowski Oblicza geografii – zakres rozszerzony 3 Nowa Era 973/3/2021
IIIB B. Dziedzic, B. Korbel, E. Tuz Program nauczania geografii w zakresie rozszerzonym dla LO i techników Oblicza geografii R. Malarz, M. Więckowski Oblicza geografii 1 – zakres podstawowy. Nowa Era 983/1/2019
T. Rachwał R. Uliszak K. Wiedemann P. Kroh Oblicza geografii 2 – zakres podstawowy Nowa Era 983/2/2020
8. Biologia IIIA S. Nowak Program nauczania dla szkół ponadpodstawowych (liceum i technikum). Biologia. Zakres podstawowy. B. Jakubik, R. Szymańska Biologia. Podręcznik dla szkół ponadpodstawowych cz. 1 Operon 1030/1/2019
B. Jakubik, R. Szymańska Biologia. Podręcznik dla szkół ponadpodstawowych cz. 2 Operon 1030/2/2021
IIIB S. Nowak Program nauczania dla szkół ponadpodstawowych (liceum i technikum). Biologia. Zakres rozszerzony. B. Jakubik, R. Szymańska Biologia. Podręcznik dla szkół ponadpodstawowych cz. 3 Operon 1056/3/2021
B. Jakubik, R. Szymańska Biologia. Podręcznik dla szkół ponadpodstawowych cz. 4 Operon 1056/4/2022
9. Fizyka IIIA, IIIB L. Lehman, W. Polesiuk, G. F. Wojewoda Program nauczania. Fizyka. Liceum i technikum. Zakres podstawowy. Nowa edycja. W. Polesiuk, L. Lehman, G. Wojewoda Fizyka cz.1 Liceum i technikum Zakres podstawowy WSiP 999/1/2022/z1
W. Polesiuk, L. Lehman, G. Wojewoda Fizyka cz.2 Liceum i technikum Zakres podstawowy WSiP 999/2/2023/z1
10. Matematyka IIIA, IIIB A. Kamińska, D. Ponczek Program nauczania matematyki dla liceum/technikum (MATeMAtyka) W. Babiński, L. Chańko, K. Wej MATeMAtyka 2 Nowa Era 971/2/2020
11. Informatyka IIIA, IIIB W. Jochemczyk, K. Olędzia Program nauczania. Informatyka. Zakres podstawowy   W. Jochemczyk, K. Olędzia Informatyka. Podręcznik. Klasa 3. Zakres podstawowy WSiP 974/3/2021
12. Wychowanie fizyczne IIIA, IIIB U. Białek, J. Wolfart-Piech Magia zdrowia. Program wychowania fizycznego dla 4-letniego liceum i 5-letniego technikum   ——————– ——————– ——————– ——————–
13. Religia IIIA, IIIB Komisja Wychowania Katolickiego KEP Z Bogiem w dorosłe życie   ks. K. Mielnicki, E. Kondrak Szczęśliwi, którzy żyją pełnią życia Jedność AZ-43-01/18-KI-3/23
14. Wychowanie do życia w rodzinie IIIA, IIIB T. Król Wędrując ku dorosłości wychowanie do życia w rodzinie M. Guziak-Nowk, T. Król Wędrując ku dorosłości wychowanie do życia w rodzinie Rubikon 1070/3/2021
15. Hodowla lasu IIIA, IIIB J. Wójtowicz, P. Mądrzak, A. Piasecka-Dybał   Program nauczania dla zawodu technik leśnik E. Murat Hodowla lasu. Podręcznik dla techników leśnych. Cz. III, IV Świat ——————–
16. Ochrona lasu IIIA, IIIB J. Wójtowicz,  A. Piasecka-Dybał,  P. Mądrzak Program nauczania dla zawodu technik leśnik S. Łukomski, Z. Sierpiński Ochrona lasu dla techników leśnych PWRiL ——————–
17. Urządzanie lasu IIIA, IIIB   J. Wójtowicz,  A. Piasecka-Dybał,  P. Mądrzak Program nauczania dla zawodu technik leśnik A.Buchwald Urządzanie lasu dla techników Fundacja SGGW ——————–
18. Użytkowanie lasu IIIA, IIIB J. Wójtowicz, P. Mądrzak, A. Piasecka-Dybał   Program nauczania dla zawodu technik leśnik L. Monkielewicz R. Ostalski Użytkowanie lasu dla techników leśnych PWRiL ——————–
J. D. Godet Atlas drewna
19. System Informatyczny Lasów Państwowych   IIIA, IIIB J. Wójtowicz, P. Mądrzak, A. Piasecka-Dybał Program nauczania dla zawodu technik leśnik Praca zbiorowa Instrukcja obsługi SILP (wybrane części) ——————– ——————–

 

Lp. Przedmiot Klasa Autor programu Tytuł programu Autor podręcznika Tytuł podręcznika Wydawnictwo Numer dopuszczenia
1. Język polski IVA, IVB A. Kalbarczyk, K. Olejnik   Program nauczania. Oblicza epok. Klasy 1-4 liceum ogólnokształcącego (1-5 technikum). Zakres podstawowy i rozszerzony. D. Chemperek, A. Kalbarczyk, D. Trześniowski Oblicza epok 3.1. Język polski. Podręcznik. Klasa 3. Część 1. Reforma 2019. WSiP 952/5/2021
D. Chemperek, A. Kalbarczyk, D. Trześniowski Oblicza epok 3.2. Język polski. Podręcznik. Klasa 3. Część 2. Reforma 2019. WSiP 952/6/2021
2. Język angielski IVA M. Kębłowska Program nauczania języka angielskiego Kurs kontynuacyjny dla uczniów klas 1–4 liceum ogólnokształcącego i klas 1–5 technikum zgodny z nową podstawą programową C. Dobb, K. Lackman, J. Dooley Repetytorium dla szkół ponadpodstawowych Poziom podstawowy i rozszerzony Express Publishing 1149/1/2023
IVB A. Kulińska Program nauczania języka angielskiego dla liceum ogólnokształcącego i technikum – poziom III.1.P i III.1.R D. Borkowska, R. Evans, A. Lane, C Speck, J. Szuwart, N. Thorner, B. Viney Oxford Repetytorium Maturzysty. Poziom podstawowy i rozszerzony Oxford University Press 1135/2022
3. Język niemiecki IVA, IVB B. Niebrzydowska Program nauczania j. niemieckiego dla klas I-IV liceum ogólnokształcącego i klas I-V technikum G. Montali, B. Niebrzydowska Komplett plus 2/ Komplett plus 3 Klett 941/3/2020
4. Historia IVA, IVB J. Lorenc Program nauczania. Historia. Liceum i technikum. Zakres podstawowy P. Szlanta, A. Zawistowski Historia. Podręcznik. Liceum i technikum. Klasa 4. Zakres podstawowy WSiP 987/4/2022
5. Wiedza o społeczeństwie IVA, IVB M. Menz Program nauczania wiedzy o społeczeństwie. Zakres podstawowy A. Janicki, J. Kięczkowska, M. Menz W centrum uwagi 1. Podręcznik do wiedzy o społeczeństwie dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy Nowa Era 1034/1/2019
6. Geografia IVA B. Dziedzic, B. Korbel, E. Tuz Program nauczania geografii w zakresie podstawowym dla LO i technikum – Oblicza geografii. T. Rachwał, R. Uliszak, K. Wiedermann, P. Kroh Oblicza geografii 2 – zakres podstawowy. Nowa Era 983/2/2020
C. Adamiak, A. Dubownik, M. Świtoniak, M. Nowak, B. Szyda Oblicza geografii 3 – zakres podstawowy. Nowa Era 983/3/2021
IVB B. Dziedzic, B. Korbel, E. Tuz Program nauczania geografii w zakresie rozszerzonym dla LO i technikum – Oblicza geografii. T. Rachwał, C. Adamiak, M. Świtoniak, P. Kroh Oblicza geografii – zakres rozszerzony.4 Nowa Era 973/4/2022
7. Biologia IVA S. Nowak Program nauczania dla szkół ponadpodstawowych (liceum i technikum). Biologia. Zakres rozszerzony. B. Jakubik, R. Szymańska Biologia. Podręcznik dla szkół ponadpodstawowych cz. 3 Operon 1056/3/2021
B. Jakubik, R. Szymańska Biologia. Podręcznik dla szkół ponadpodstawowych  cz. 4 Operon 1056/4/2021
IVB S. Nowak Program nauczania dla szkół ponadpodstawowych (liceum i technikum). Biologia. Zakres podstawowy. B. Jakubik, R. Szymańska Biologia. Podręcznik dla szkół ponadpodstawowych cz. 2 Operon 1030/2/2021
B. Jakubik, R. Szymańska Biologia. Podręcznik dla szkół ponadpodstawowych cz. 3 Operon 1030/3/2021
8.   Fizyka IVA, IVB W. Polesiuk, L. Lehman, G. Wojewoda Program nauczania. Fizyka. Liceum i technikum. Zakres podstawowy. Nowa edycja. W. Polesiuk, L. Lehman, G. Wojewoda Fizyka cz.3, Liceum i technikum Zakres podstawowy WSiP 999/3/2021
9. Matematyka IVA, IVB A. Kamińska, D. Ponczek Program nauczania matematyki dla liceum/technikum (MATeMAtyka) W. Babiński, L. Chańko, K. Wej MATeMAtyka 3 Nowa Era 971/3/2021
10. Wychowanie fizyczne IVA, IVB U. Białek, J. Wolfart-Piech Magia zdrowia. Program wychowania fizycznego dla 4-letniego liceum i 5-letniego technikum ——————– ——————– ——————– ——————–
11. Religia IVA, IVB Komisja Wychowania Katolickiego KEP Z Bogiem w dorosłe życie ks. K. Mielnicki, E. Kondrak Szczęśliwi, którzy żyją pełnią życia Jedność AZ-43-01/18-KI-3/23
12. Hodowla lasu IVA, IVB J. Wójtowicz, A. Piasecka-Dybał, P. Mądrzak Program nauczania dla zawodu technik leśnik E. Murat Hodowla lasu. Podręcznik dla techników leśnych. cz. V Świat ——————–
13. Ochrona lasu IVA, IVB J. Wójtowicz, A. Piasecka-Dybał, P. Mądrzak Program nauczania dla zawodu technik leśnik S. Łukomski, Z. Sierpiński Ochrona lasu dla techników leśnych PWRiL ——————–
14. Urządzanie lasu IVA, IVB J. Wójtowicz, P. Mądrzak, A. Piasecka-Dybał Program nauczania dla zawodu technik leśnik A. Buchwald Urządzanie lasu dla techników Fundacja SGGW ——————–
15. Użytkowanie lasu IVA, IVB J. Wójtowicz, P. Mądrzak, A. Piasecka-Dybał Program nauczania dla zawodu technik leśnik L. Monkielewicz, R. Ostalski Użytkowanie lasu dla techników leśnych PWRiL ——————–
16. System Informatyczny  Lasów Państwowych IVA, IVB J. Wójtowicz, P. Mądrzak, A. Piasecka-Dybał Program nauczania dla zawodu technik leśnik Praca zbiorowa Instrukcja obsługi SILP (wybrane części) ——————– ——————–

 

Lp. Przedmiot Klasa Autor programu Tytuł programu Autor podręcznika Tytuł podręcznika Wydawnictwo Numer dopuszczenia
1. Język polski VA, VB A. Kalbarczyk, K. Olejnik Program nauczania. Oblicza epok. Klasy 1-4 liceum ogólnokształcącego (1-5 technikum). Zakres podstawowy i rozszerzony. D. Chemperek, A. Kalbarczyk, D. Trześniowski Oblicza epok 3.2. Język polski. Podręcznik. Klasa 3. Część 2. Reforma 2019. WSiP 952/6/2021
D. Chemperek, A. Kalbarczyk, D. Trześniowski Oblicza epok 4 Język polski. Podręcznik. Klasa 4. Reforma 2019. WSiP 952/7/2022
2. Język angielski VA, VB A. Kulińska Program nauczania języka angielskiego dla liceum ogólnokształcącego i technikum – poziom III.1.P i III.1.R D. Borkowska, R. Evans, A. Lane, C. Speck, J. Szuwart, N. Thorner, B. Viney Oxford Repetytorium Maturzysty. Poziom podstawowy i rozszerzony Oxford University Press 1135/2022
3. Język francuski VA, VB K. Hadło A. Wasil Program nauczania języka francuskiego C’EST PARTI! dla uczniów szkół ponadpodstawowych M. Piotrowska-Skrzypek, M. Gajos, M. Deckert, E. Kalinowska, M. Sowa C’est parti!2 Draco 993/2/2020
4. Język niemiecki VA, VB B. Niebrzydowska Program nauczania j. niemieckiego dla klas I-IV liceum ogólnokształcącego i klas I-V technikum G. Montali, B. Niebrzydowska Komplett plus 3/Komplett plus 4 Klett 941/4/2021
5. Historia VA, VB J. Lorenc Program nauczania. Historia. Liceum i technikum. Zakres podstawowy P. Szlanta, A. Zawistowski Historia. Podręcznik. Liceum i technikum. Klasa 4. Zakres podstawowy WSiP 987/4/2022
6. Wiedza o społeczeństwie VA, VB M. Menz Program nauczania wiedzy o społeczeństwie. Zakres podstawowy. L. Czechowska, A. Janicki W centrum uwagi 2. Podręcznik do wiedzy o społeczeństwie dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy Nowa Era 1034/2/2020
7. Geografia VA, VB B. Dziedzic, B. Korbel, E.Tuz Program nauczania geografii w zakresie rozszerzonym dla LO i technikum – Oblicza geografii. T. Rachwał, C. Adamiak, M. Świtoniak, P. Kroh Oblicza geografii – zakres rozszerzony.4 Nowa Era 973/4/2022
8. Matematyka VA, VB A. Kamińska, D. Ponczek Program nauczania matematyki dla liceum/technikum (MATeMAtyka) W. Babiański, L. Chańko,  K. Wej MATeMAtyka 3 Nowa Era 971/4/2022
9. Wychowanie fizyczne VA, VB U. Białek, J. Wolfart-Piech Magia zdrowia. Program wychowania fizycznego dla 4-letniego liceum i 5-letniego technikum ——————– ——————– ——————– ——————–
10. Religia VA, VB Komisja Wychowania Katolickiego KEP Z Bogiem w dorosłe życie ks. K. Mielnicki, E. Kondrak Szczęśliwi, którzy żyją miłością Jedność ——————–
11. Hodowla lasu VA, VB J. Wójtowicz, P. Mądrzak, A. Piasecka-Dybał Program nauczania dla zawodu technik leśnik E. Murat Hodowla lasu. Podręcznik dla techników leśnych. cz. V Świat ——————–
12. Ochrona lasu VA, VB J. Wójtowicz, Piasecka-Dybał, P. Mądrzak, A. Program nauczania dla zawodu technik leśnik S. Łukomski, Z. Sierpiński Ochrona lasu dla techników leśnych PWRiL ——————–
13. Urządzanie lasu VA, VB J. Wójtowicz, P. Mądrzak, A. Piasecka-Dybał Program nauczania dla zawodu technik leśnik A. Buchwald Urządzanie lasu dla techników leśnych Fundacja SGGW ——————–
14. Użytkowanie lasu VA, VB J. Wójtowicz, P. Mądrzak, A. Piasecka-Dybał Program nauczania dla zawodu technik leśnik L. Monkielewicz R. Ostalski Użytkowanie lasu dla techników leśnych PWRiL ——————–
Skip to content