Numer telefonu

+48 32 285 74 18

Email

sekretariat@tlbrynek.edu.pl

Sekretariat

Pon-Pt: 07.00-15.00

Szkolny zestaw programów nauczania i podręczników technikum leśnego na podbudowie szkoły podstawowej w Zespole Szkół Leśnych i Ekologicznych w Brynku w roku szkolnym 2022/2023 dla klas I

Lp. Przedmiot Klasa Autor programu Tytuł programu Autor podręcznika Tytuł podręcznika Wydawnictwo Numer dopuszczenia
1.   Język polski     IA, IB, IC     A. Kalbarczyk, K. Olejnik   Program nauczania. Oblicza epok. D. Chemperek, D. Trześniowski Oblicza epok. Język polski. Podręcznik cz. 1.1i 1.2 NOWA EDYCJA   WSiP   952/1/2022/z1
2. Wychowanie fizyczne     IA, IB, IC   U. Białek, J. Wolfart-Piech Magia zdrowia. Program wychowania fizycznego dla 4-letniego liceum i 5-letniego technikum ——————– ——————– ——————– ——————–
3.   Historia   IA, IB, IC     J. Lorenc   Program nauczania. Historia. Liceum i technikum. Zakres podstawowy     M.N. Faszcza, R. Lolo, K. Wiśniewski   Historia. Podręcznik liceum i technikum, zakres podstawowy NOWA EDYCJA   WSiP   1147/1/2022
4. Chemia   IA, IB, IC   R. M. Janiuk   Chemia. Liceum i technikum. Zakres podstawowy R.M. Janiuk, M. Chmurska, G. Osiecka, W. Anusiak, M. Sobczak     Chemia. Podręcznik. Zakres podstawowy cz. 1 i cz. 2 NOWA EDYCJA   WSiP   1024/1/2022/z1
5.   Informatyka IA, IB, IC   W. Jochemczyk Program nauczania. Informatyka. Zakres podstawowy NOWA EDYCJA W. Jochemczyk, K. Olędzia Informatyka 1 NOWA EDYCJA WSiP 974/1/2022/z1
6. Edukacja dla bezpieczeństwa IA, IB, IC J. Słoma Program nauczania dla liceum i technikum. Żyję i działam bezpiecznie J. Słoma Żyję i działam bezpiecznie Nowa Era 960/2022/z1
7. Hodowla lasu IA, IB, IC J. Wójtowicz, P. Mądrzak, A. Piasecka-Dybał Program nauczania dla zawodu technik leśnik E. Murat Hodowla cz. I, Świat ——————–
Hodowla cz. II Świat ——————–
8. Ochrona lasu IA, IB, IC J. Wójtowicz, P. Mądrzak, A. Piasecka-Dybał Program nauczania dla zawodu technik leśnik S. Łukomski, Z. Sierpiński Ochrona lasu PWRiL ——————–
9. Użytkowanie lasu IA, IB, IC J. Wójtowicz, P. Mądrzak, A. Piasecka-Dybał Program nauczania dla zawodu technik leśnik L. Monkielewicz R. Ostalski Użytkowanie lasu dla techników leśnych PWRiL ——————–
10. Maszynoznawstwo leśne IA, IB, IC J. Wójtowicz, P. Mądrzak, A. Piasecka-Dybał Program nauczania dla zawodu technik leśnik J. M. Botwin Maszynoznawstwo leśne Rozwój SGGW ——————–
11. Edukacja leśna IA, IB, IC J. Wójtowicz, P. Mądrzak, A. Piasecka-Dybał Program nauczania dla zawodu technik leśnik ——————– ——————– ——————– ——————–
12. Biologia leśna IA, IB, IC J. Wójtowicz, P. Mądrzak,  A. Piasecka-Dybał Program nauczania dla zawodu technik leśnik Z. Obmiński Botanika dla techników leśnych Świat ——————–
13. Religia IA, IB, IC Komisja Wychowania Katolickiego KEP Z Bogiem w dorosłe życie Ks. K. Mielnicki, E. Kondrak, E.Parszewska     Szczęśliwi, którzy żyją wolnością Jedność AZ-31-01/18-KI-5/20

Przedmioty zawodowe:
podręczniki znajdują się w bibliotece szkolnej.

Przedmioty ogólnokształcące:
W wykazie zostały uwzględnione podręczniki, które uzyskały numery dopuszczonych do użytku szkolnego.

Szkolny zestaw programów nauczania i podręczników technikum leśnego na podbudowie szkoły podstawowej w Zespole Szkół Leśnych i Ekologicznych w Brynku w roku szkolnym 2022/2023 dla klas II-IV(a i b).

Lp. Przedmiot Klasa Autor programu Tytuł programu Autor podręcznika Tytuł podręcznika Wydawnictwo Numer dopuszczenia
1. Język polski IIA, IIB A. Kalbarczyk, K. Olejnik Program nauczania języka polskiego. Oblicza epok. A. Kalbarczyk, D. Chemperek, D. Trześniowski   Oblicza epok. Język polski. Podręcznik cz. 1.2   WSiP 952/2/2019
  Oblicza epok. Język polski. Podręcznik cz.  2.1   WSiP 952/3/2020
2. Język angielski IIA M. Kłębowska   Program nauczania języka angielskiego dla liceum ogólnokształcącego  i technikum     J. Dooley V. Ewans On Screen A2+/B1 książka ucznia oraz zeszyt ćwiczeń Express Publishing 946/1/2019
IIB A.Kulińska   Program nauczania języka angielskiego dla liceum ogólnokształcącego  i technikum   E. Sharman, M. Duckworth Vision 2 Oxford University Press 986/2/2019
3. Język niemiecki IIA, IIB B.Niebrzydowska Program nauczania j. niemieckiego dla klas I-IV LO i klas I-V technikum G. Montali, D. Mandelli, N. Czernohous, N. Linzi, B. Niebrzydowska, A. Lipczak   Komplett Plus cz. 1 Klett 941/1/2018
4. Język hiszpański IIB K. Hadło, K. Polonka Program nauczania języka hiszpańskiego DESCUBRE dla uczniów szkół ponadpodstawowych   M. Spychała-Wawrzyniak, X. Pascual Lopez, A. Dudziak- Szukała   Descubre 2 Draco 996/2/2019
5. Matematyka IIA, IIB Ponczek Program nauczania matematyki w liceum ogólnokształcącym i technikum W. Babiński, L. Chańko, J. Janowicz, D. Ponczek, K. Wej, J. Czarnowska, G. Janocha MATeMAtyka 2 Nowa Era 971/2/2020
6. Wychowanie fizyczne IIA, IIB U. Białek, J. Wolfart-Piech   Magia zdrowia. Program wychowania fizycznego dla 4-letniego liceum i 5-letniego technikum   ——————– ——————– ——————– ——————–
7. Geografia IIA E. Tuz, B. Korbel, B. Dziedzic   Program nauczania geografii w zakresie rozszerzonym dla LO i techników Oblicza geografii   T. Rachwał, W. Kilar Oblicza geografii II. Zakres rozszerzony. Nowa Era 973/2/2020
8. Biologia IIB S. Nowak Program nauczania biologii dla szkół ponadpodstawowych Zakres rozszerzony B.Jakubik R. Szymańska   Biologia 2 Podręcznik dla szkół ponadpodstawowych. Zakres rozszerzony   Operon 1056/2/2020  
  Biologia 3 Podręcznik dla szkół ponadpodstawowych. Zakres rozszerzony   Operon 1056/3/2021
9. Historia IIA, IIB J. Lorenc   Program nauczania. Historia. Liceum i technikum. Zakres podstawowy   J. Czubaty Historia. Podręcznik. Liceum i technikum. Klasa 2. Zakres podstawowy WSiP 987/2/2020
10. Chemia IIA, IIB R. M. Janiuk Chemia. Liceum i technikum. Zakres podstawowy R.M. Janiuk, M. Chmurska, G. Osiecka, W. Anusiak,  M. Sobczak   Chemia. Podręcznik. Zakres podstawowy cz. 1   WSiP 1024/2/2020
  Chemia. Podręcznik. Zakres podstawowy   cz. 2     WSiP   1024/3/2021
11. Informatyka IIA, IIB W. Jochemczyk, K. Olędzia Program nauczania. Informatyka. Zakres podstawowy W. Jochemczyk, K. Olędzia Informatyka 2 WSiP 974/2/2020
12. Podstawy przedsiębiorczości IIA, IIB M. Niesłuchowski Krok w przedsiębiorczość. Program nauczania podstaw przedsiębiorczości dla technikum Z. Makieła, T. Rachwał Krok w przedsiębiorczość Nowa Era 1039/2020
13. Hodowla lasu IIA, IIB J. Wójtowicz, P. Mądrzak, A. Piasecka-Dybał Program nauczania dla zawodu technik leśnik E. Murat Hodowla lasu cz. II Świat ——————–
Hodowla lasu cz. III Świat ——————–
14. Ochrona lasu IIA, IIB   J. Wójtowicz, P. Mądrzak, A. Piasecka-Dybał   Program nauczania dla zawodu technik leśnik S. Łukomski, Z. Sierpiński Ochrona lasu PWRiL ——————–
15. Urządzanie lasu IIA, IIB   J. Wójtowicz, P. Mądrzak, A. Piasecka-Dybał Program nauczania dla zawodu technik leśnik Buchwald Urządzanie lasu dla techników Fundacja SGGW —————-
16. Użytkowanie lasu IIA, IIB   J. Wójtowicz, P. Mądrzak, A. Piasecka-Dybał Program nauczania dla zawodu technik leśnik L. Monkielewicz R. Ostalski Użytkowanie lasu dla techników leśnych PWRiL ——————–
17. Ekonomika leśnictwa IIA, IIB J. Wójtowicz, P. Mądrzak, A. Piasecka-Dybał Program nauczania dla zawodu technik leśnik ——————– ——————– ——————– ——————–
18. Gospodarka łowiecka IIA, IIB J. Wójtowicz,  P. Mądrzak, A. Piasecka-Dybał Program nauczania dla zawodu technik leśnik T. Pasławski Łowiectwo PWRiL ——————–
19. Biologia leśna IIA, IIB   J. Wójtowicz, P. Mądrzak, A. Piasecka-Dybał Program nauczania dla zawodu technik leśnik Haber Zoologia dla techników leśnych Świat ——————–
20. Język angielski zawodowy IIA J. Wójtowicz, P. Mądrzak, A. Piasecka-Dybał Program nauczania dla zawodu technik leśnik Kloc   Basic Forest Vocabulary Centrum Informacyjne Lasów Państwowych ——————–
V. Evans, J. Dooley Forestry. Natural Resources Expres Publishing ——————–
IIB J. Wójtowicz, P. Mądrzak, A. Piasecka-Dybał Program nauczania dla zawodu technik leśnik E. Kloc Basic Forest Vocabulary Centrum Informacyjne Lasów Państwowych ——————–
21. Religia IIA, IIB Komisja Wychowania Katolickiego KEP Z Bogiem w dorosłe życie Ks. K. Mielnicki, E. Kondrak Szczęśliwi, którzy żyją wiarą Jedność AZ-32-01/18-KI-23/21
22. Język polski IIIA, IIIB Kalbarczyk, K. Olejnik Program nauczania języka polskiego. Oblicza epok. A. Kalbarczyk, D. Chemperek, D. Trześniowski Oblicza epok. Język polski. Podręcznik cz. 2.1 WSiP 952/3/2020
Oblicza epok. Język polski. Podręcznik cz. 2.2 WSiP 952/4/2020
23. Język angielski IIIA M. Kłębowska Program nauczania języka angielskiego dla liceum ogólnokształcącego  i technikum J. Dooley V. Ewans On Screen A2+/B1 książka ucznia oraz zeszyt ćwiczeń Express Publishing 946/1/2019
  IIIB Kulińska Program nauczania języka angielskiego dla liceum ogólnokształcącego  i technikum E. Sharman, M. Duckworth Vision 3 Oxford University Press 986/3/2019
24. Język niemiecki IIIA, IIIB Niebrzydowska Program nauczania j. niemieckiego dla klas I-IV LO i klas I-V technikum G. Montali, D. Mandelli, N. Czernohous, N. Linzi, B. Niebrzydowska, A. Lipczak Komplett Plus cz. 2 Klett 941/2/2018
25. Historia IIIA, IIIB J. Lorenc Program nauczania. Historia. Liceum i technikum. Zakres podstawowy J. Czubaty, P. Szlanta Historia. Podręcznik. Liceum i technikum. Klasa 3. Zakres podstawowy WSiP 987/3/2021
26. Podstawy przedsiębiorczości IIIA, IIIB M. Niesłuchowski Krok w przedsiębiorczość. Program nauczania podstaw przedsiębiorczości dla technikum Z. Makieła, T. Rachwał Krok w przedsiębiorczość Nowa Era 1039/2020
27. Biologia IIIA S. Nowak Program nauczania biologii dla szkół ponadpodstawowych Zakres rozszerzony B. Jakubik, R. Szymańska Biologia 3. Zakres rozszerzony. Podręcznik dla szkół ponadpodstawowych Operon 1056/3/2021
IIIB S. Nowak Program nauczania biologii dla szkół ponadpodstawowych Zakres podstawowy B. Jakubik, R. Szymańska   Biologia 1.Zakres podstawowy. Podręcznik dla szkół ponadpodstawowych Operon 1030/2019
Biologia 2. Zakres podstawowy. Podręcznik dla szkół ponadpodstawowych Operon 1030/2/2021
28. Geografia IIIA   B. Dziedzic, B. Korbel  Program nauczania geografii w zakresie podstawowym dla LO i techników. Oblicza geografii   R. Malarz, M. Więckowski Oblicza geografii I. Zakres podstawowy. Nowa Era 983/1/2019
IIIB E. Tuz, B. Korbel, B. Dziedzic Program nauczania geografii w zakresie rozszerzonym dla LO i techników Oblicza geografii M. Świtomiak, T. Wieczorek, R. Malarz Oblicza geografii III. Zakres rozszerzony. Nowa Era 973/3/2020
29. Fizyka IIIA, IIIB L. Lehman, W. Polesiuk, G. F. Wojewoda Fizyka. Liceum i technikum. Zakres podstawowy L. Lehman, W. Polesiuk, G. F. Wojewoda Fizyka. Podręcznik. Liceum i technikum. Klasa 1.Zakres podstawowy WSiP 999/1/2019
Fizyka. Podręcznik. Liceum i technikum. Klasa 2. Zakres podstawowy WSiP 999/2/2020
30. Matematyka IIIA, IIIB D. Ponczek Program nauczania matematyki w liceum ogólnokształcącym i technikum W. Babiński, L. Chańko, J. Janowicz, D. Ponczek, K. Wej, J. Czarnowska, G. Janocha MATeMAtyka 2 Nowa Era 971/2/2020
31. Informatyka IIIA, IIIB W. Jochemczyk, K. Olędzia   Program nauczania. Informatyka. Zakres podstawowy   W. Jochemczyk, K. Olędzia Informatyka. Klasa 3. Podręcznik. Liceum i technikum. Zakres podstawowy WSiP 974/3/2021
32. Wychowanie fizyczne IIIA, IIIB U. Białek, J. Wolfart-Piech Magia zdrowia. Program wychowania fizycznego dla 4-letniego liceum i 5-letniego technikum   ——————– ——————– ——————– ——————–
33. Hodowla lasu IIIA, IIIB   J. Wójtowicz, P. Mądrzak, A. Piasecka-Dybał   Program nauczania dla zawodu technik leśnik E. Murat Hodowla lasu cz. IV Świat ——————–
34. Ochrona lasu IIIA, IIIB J. Wójtowicz,  P. Mądrzak, A. Piasecka-Dybał Program nauczania dla zawodu technik leśnik S. Łukomski, Z. Sierpiński Ochrona lasu PWRiL ——————–
35. Urządzanie lasu IIIA, IIIB   J. Wójtowicz, P. Mądrzak, A. Piasecka-Dybał Program nauczania dla zawodu technik leśnik A.Buchwald Urządzanie lasu dla techników Fundacja SGGW ——————–
36. Użytkowanie lasu IIIA, IIIB   J. Wójtowicz, P. Mądrzak, A. Piasecka-Dybał   Program nauczania dla zawodu technik leśnik L. Monkielewicz R. Ostalski Użytkowanie lasu dla techników leśnych PWRiL ——————–
37.   System Informatyczny Lasów Państwowych   IIIA, IIIB J. Wójtowicz, P. Mądrzak, A. Piasecka-Dybał Program nauczania dla zawodu technik leśnik ——————– ——————– ——————– ——————–
38. Religia IIIA, IIIB Komisja Wychowania Katolickiego KEP Z Bogiem w dorosłe życie   Ks. K. Mielnicki, E. Kondrak Szczęśliwi, którzy żyją pełnią życia Jedność W trakcie uzyskiwania numeru
39. Język polski IVA, IVB   A. Kalbarczyk, K. Olejnik   Program nauczania języka polskiego   A. Kalbarczyk, D. Chemperek, D. Trześniowski   Oblicza epok. Język polski. Podręcznik cz. 3.1 WSiP 952/5/2021
40. Język angielski IVA, IVB A.Kulińska   Program nauczania języka angielskiego dla liceum ogólnokształcącego  i technikum   H. Casey, J.Szuwart Vision 3 Oxford University Press 986/3/2019
41. Język niemiecki IVA, IVB Niebrzydowska Program nauczania j. niemieckiego dla klas I-IV LO i klas I-V technikum G. Montali, D. Mandelli, N. Czernohous, N. Linzi, B. Niebrzydowska, A. Lipczak Komplett Plus cz. 3 Klett 941/3/2020
42. Język francuski IVB K. Hadło, A. Wasil Program nauczania języka francuskiego CʼEST PARTI! dla uczniów szkół ponadpodstawowych M. Piotrowska- Skrzypek, M. Gajos, M. Deckert, D. Biele Cʼest partii! 2 Draco 989/2/2019
43. Historia IVA, IVB J. Lorenc Program nauczania. Historia. Liceum i technikum. Zakres podstawowy P. Szlanta, A. Zawistowski Historia. Podręcznik. Liceum i technikum. Klasa 4. Zakres podstawowy   WSiP 987/4/2022
44. Wiedza o społeczeństwie IVA, IVB M. Menz Program nauczania wiedzy o społeczeństwie. Zakres podstawowy. A. Janicki, J. Kięczkowska, M. Menz W centrum uwagi 1. Podręcznik do wiedzy o społeczeństwie dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy Nowa Era 1034/1/2019
45. Matematyka IVA, IVB D. Ponczek Program nauczania matematyki w liceum ogólnokształcącym i technikum W. Babiński, L. Chańko, J. Janowicz, D. Ponczek, K. Wej, J. Czarnowska, G. Janocha MATeMAtyka 3 Nowa Era 971/3/2021
46. Wychowanie fizyczne IVA, IVB U. Białek, J. Wolfart-Piech Magia zdrowia. Program wychowania fizycznego dla 4-letniego liceum i 5-letniego technikum ——————– ——————– ——————– ——————–
47. Geografia IVA, IVB E. Tuz, B. Korbel, B. Dziedzic Program nauczania geografii w zakresie rozszerzonym dla LO i techników Oblicza geografii   M. Świtomiak, T. Rachwał,  C. Adamiak Oblicza geografii IV. Zakres rozszerzony. Nowa Era 973/4/2022
48. Biologia IVA, IVB S. Nowak Program nauczania biologii dla szkół ponadpodstawowych Zakres podstawowy B. Jakubik, R. Szymańska Biologia 2. Zakres podstawowy. Podręcznik dla szkół ponadpodstawowych   Operon   1030/2/2021
49.   Fizyka   IVA, IVB   L. Lehman, W. Polesiuk, G. F. Wojewoda   Fizyka. Liceum i technikum. Zakres podstawowy L. Lehman, W. Polesiuk, G. F. Wojewoda Fizyka. Liceum ogólnokształcące i technikum. Klasa 2, Zakres podstawowy. WSiP 999/2/2020
Fizyka. Liceum ogólnokształcące i technikum. Klasa 3. Zakres podstawowy. WSiP 999/3/2021
50. Hodowla lasu IVA, IVB J. Wójtowicz, P. Mądrzak, A. Piasecka-Dybał Program nauczania dla zawodu technik leśnik E. Murat Hodowla lasu cz. IV Świat ——————–
Hodowla lasu  cz. V Świat ——————–
51. Ochrona lasu IVA, IVB J. Wójtowicz, P. Mądrzak, A. Piasecka-Dybał Program nauczania dla zawodu technik leśnik S. Łukomski, Z. Sierpiński Ochrona lasu PWRiL ——————–
52. Urządzanie lasu IVA, IVB J. Wójtowicz, P. Mądrzak, A. Piasecka-Dybał Program nauczania dla zawodu technik leśnik A.Buchwald Urządzanie lasu dla techników Fundacja SGGW ——————–
53. Użytkowanie lasu IVA, IVB J. Wójtowicz, P. Mądrzak, A. Piasecka-Dybał Program nauczania dla zawodu technik leśnik L. Monkielewicz R. Ostalski Użytkowanie lasu dla techników leśnych PWRiL ——————–
54. System Informatyczny  Lasów Państwowych IVA, IVB J. Wójtowicz, P. Mądrzak, A. Piasecka-Dybał Program nauczania dla zawodu technik leśnik ——————– ——————– ——————– ——————–
55. Religia IVA, IVB S. Mazur, B. Nosek, K. Rokosz Żyć, aby wierzyć i kochać S. Mazur, B. Nosek, K. Rokosz Za progiem nadziei Jedność AZ-43-01/12-KI-2/14

Szkolny zestaw programów nauczania i podręczników technikum leśnego na podbudowie gimnazjum w Zespole Szkół Leśnych i Ekologicznych w Brynku w roku szkolnym 2022/2023 dla klasy IVc

Lp. Przedmiot Autor programu Tytuł programu Autor podręcznika Tytuł podręcznika Wydawnictwo Numer dopuszczenia
1.   Język polski     E. Dunaj, B. Zagórska   Odkrywamy na nowo E. Dunaj B. Zagórska   Język polski 5. Literatura XX wieku i współczesna.    Operon 444/5/2014/2017
2.   Język angielski (zakres rozszerzony)   M. Kębłowska   Program nauczania języka angielskiego. Kurs kontynuacyjny (zakres podstawowy i rozszerzony)   J. Dooley V. Ewans On Screen B1+/B2 Książka ucznia oraz zeszyt ćwiczeń Express Publishing 946/3/2019
3. Język niemiecki A. Jaroszewska   Program nauczania j. niemieckiego w LO i technikum. Kurs podstawowy dla IV etapu edukacyjnego   S. Mróz- Dwornikowska Meine Welttour cz. 3 Nowa Era 753/3/2016
4. Matematyka D. Ponczek   Program nauczania matematyki dla szkół ponadgimnazjalnych     W. Babiański, L. Chańko, J. Czarnowska, J. Wesołowska MATeMAtyka 3 Nowa Era 378/3/2014/2016
5.   Wychowanie fizyczne   U. Kierczak Zdrowie-Sport-Rekreacja ——————– ——————– ——————– ——————–
6. Biologia (zakres rozszerzony) M. Grabowska   S. Grabowski Program nauczania biologii dla szkół ponadgimnazjalnych kończących się maturą. Zakres rozszerzony S. Grabowski, K. Kulpiński Biologia 2. Zakres rozszerzony. Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych. Operon 480/2/2013/2016
D. Kaczmarek, K. Kulpiński Biologia 3. Zakres rozszerzony. Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych. Operon 480/3/2014/2017
7.   Historia i społeczeństwo (przedmiot uzupełniający)     P. Wasilewski, M. Wiktorowski   Program nauczania historii i społeczeństwa- wątek Ojczysty Panteon i ojczyste spory   M. Markowicz, O. Pytlińska, A. Wyroda Ojczysty Panteon i ojczyste spory WSiP 644/1/2013/2015
  J. Kaleta I. Witkowska   Przez sztukę do historii ——————– ——————– ——————– ——————–
8. Hodowla lasu   J. Wójtowicz, P. Mądrzak, A. Piasecka-Dybał   Program nauczania dla zawodu technik leśnik E. Murat Hodowla lasu V Świat ——————–
9. Ochrona lasu   J. Wójtowicz, P. Mądrzak, A. Piasecka-Dybał   Program nauczania dla zawodu technik leśnik S. Łukomski, Z. Sierpiński Ochrona lasu PWRiL ——————–
10. Urządzanie lasu J. Wójtowicz, P. Mądrzak, A. Piasecka-Dybał   Program nauczania dla zawodu technik leśnik  A. Buchwald Urządzanie lasu dla techników leśnych Fundacja SGGW ——————–
11. Użytkowanie lasu   J. Wójtowicz, P. Mądrzak, A. Piasecka-Dybał   Program nauczania dla zawodu technik leśnik L. Monkielewicz R. Ostalski Użytkowanie lasu dla techników leśnych PWRiL ——————–
12. System Informatyczny Lasów Państwowych   J. Wójtowicz, P. Mądrzak, A. Piasecka-Dybał   Program nauczania dla zawodu technik leśnik ——————– ——————– ——————– ——————–
13. Religia   Ks. T. Śmiech, E. Kondrak, B. Nosek   Żyć, aby wierzyć i kochać Ks. J. Czerkawski, E. Kondrak, B. Nosek W bogactwie miłości Jedność AZ-43-03/12-KI-1/14
Skip to content