Numer telefonu

+48 32 285 74 18

Email

sekretariat@tlbrynek.edu.pl

Sekretariat

Pon-Pt: 07.00-15.00

Rodziców klas pierwszych prosimy o powstrzymanie się z zakupem podręczników do języków obcych oraz do potencjalnych przedmiotów rozszerzonych (biologia, geografia, matematyka, język angielski). Poziom podręczników do języków obcych zostanie ustalony po przeprowadzeniu testu kompetencyjnego, Wybór przedmiotu rozszerzonego zostanie dokonany po otrzymaniu deklaracji od kandydatów.

Szkolny zestaw programów nauczania i podręczników technikum leśnego na podbudowie gimnazjum w Zespole Szkół Leśnych i Ekologicznych w Brynku w roku szkolnym 2021/2022 

Szkolny zestaw programów nauczania i podręczników technikum leśnego na podbudowie szkoły podstawowej w Zespole Szkół Leśnych i Ekologicznych w Brynku w roku szkolnym 2021/2022 

Skip to content