Numer telefonu

+48 32 285 74 18

Email

sekretariat@tlbrynek.edu.pl

Sekretariat

Pon-Pt: 07.00-15.00

DANE KONTA KOMITETU RODZICIELSKIEGO:RADA RODZICÓW
Zespół Szkół Leśnych i Ekologicznych w Brynku
42 – 690 Brynek, ul. Park 4

BANK SPÓŁDZIELCZY W TWOROGU

80 8466 0002 0000 0026 2000 0002

przy wpłacie należy podać imię nazwisko i klasę ucznia, oraz dopisek „wpłata na komitet rodzicielski za rok 20XX/20YY”

Skip to content