Numer telefonu

+48 32 285 74 18

Email

sekretariat@tlbrynek.edu.pl

Sekretariat

Pon-Pt: 07.00-15.00

OPŁATA ZA WYŻYWIENIE Z DNIEM 01.09.2023 r. WYNOSI 20 ZŁ/OS/DZIEŃ. (śniadanie ew. śniadanie wydawane do szkoły, obiad i kolacja) PIĄTEK 12 ZŁ – liczone tylko śniadanie i obiad wyjazdowy.

POBYT W INTERNACIE STAŁA – 100 ZŁ + wyżywienie. Płatne na konto do 20 dnia każdego miesiąca.
W treści przelewu należy wpisać: nazwę miesiąca oraz imię i nazwisko ucznia.

NUMER KONTA: 83 1010 1212 0063 4713 9134 0000

ZESPÓŁ SZKÓŁ LEŚNYCH I EKOLOGICZNYCH NBP O/ Katowice

Mie­siąc i rok/ infoWyży­wie­nieOpłata z uwzglę­dnie­niem po­by­tu
wrzesień 2023368 zł.468 złotych
październik 2023408 zł.508 złotych
listopad 2023348 zł.448 złotych
grudzień 2023288 zł.388 złotych
styczeń 2024348 zł.448 złotych
luty 2024264 zł.364 złotych
marzec 2024320 zł.420 złotych
kwiecień 2024328 zł.428 złotych
maj 2024328 zł.428 złotych

Uwaga: Rodzice (opiekunowie), którzy wiedzą, że ich dzieci w poniedziałek nie będą obecne w internacie mają obowiązek powiadomić o tym fakcie internat do godziny 2000 w niedzielę, by móc odliczyć koszt pobytu za poniedziałek. Ci rodzice, którzy tego nie zrobią, muszą się liczyć z tym, że poniedziałkowy koszt wyżywienia nie będzie odliczony. Telefon bezpośredni do internatu: (32) 4768107.

Skip to content