Numer telefonu

+48 32 285 74 18

Email

sekretariat@tlbrynek.edu.pl

Sekretariat

Pon-Pt: 07.00-15.00

OPŁATA ZA WYŻYWIENIE Z DNIEM 01.09.2022 r. WYNOSI 20 ZŁ/OS/DZIEŃ. (śniadanie ew. śniadanie wydawane do szkoły, obiad i kolacja) PIĄTEK 12 ZŁ – liczone tylko śniadanie i obiad wyjazdowy.

POBYT W INTERNACIE STAŁA – 100 ZŁ. Płatne na konto do 20 dnia każdego miesiąca.
W treści przelewu należy wpisać: nazwę miesiąca oraz imię i nazwisko ucznia.

NUMER KONTA: 83 1010 1212 0063 4713 9134 0000

ZESPÓŁ SZKÓŁ LEŚNYCH I EKOLOGICZNYCH NBP O/ Katowice

Mie­siąc i rok/ infoWyży­wie­nieOpłata z uwzglę­dnie­niem po­by­tu
wrzesień 2023368 zł.468 złotych

UWAGA: Za wrzesień 2023 płatne do 31 sierpnia 2023

Skip to content