Numer telefonu

+48 32 285 74 18

Email

sekretariat@tlbrynek.edu.pl

Sekretariat

Pon-Pt: 07.00-15.00

OPŁATA ZA WYŻYWIENIE Z DNIEM 01.09.2022 r. WYNOSI 20 ZŁ/OS/DZIEŃ. (śniadanie ew. śniadanie wydawane do szkoły, obiad i kolacja) PIĄTEK 15 ZŁ – liczone tylko śniadanie i obiad wyjazdowy.

POBYT W INTERNACIE STAŁA – 100 ZŁ. Płatne na konto do 10 dnia każdego miesiąca.
W treści przelewu należy wpisać: imię i nazwisko ucznia, klasa, miesiąc.

NUMER KONTA: 83 1010 1212 0063 4713 9134 0000

ZESPÓŁ SZKÓŁ LEŚNYCH I EKOLOGICZNYCH NBP O/ Katowice

Mie­siąc i rok/ infoWyży­wie­nieOpłata z uwzglę­dnie­niem po­by­tu
wrzesień 2022415 zł.515 złotych
październik 2022336 zł.436 złotych
listopad 2022356 zł.456 złotych
grudzień 2022276 zł.376 złotych
styczeń 2023198 zł.298 złotych
luty 2023356 zł.456 złotych
marzec 2023435 zł.535 złotych

Dyrekcja informuje, że opłata za dni wyjazdowe zostanie obniżona z 15 zł/ dzień do 9 zł/ dzień.

Skip to content