Numer telefonu

+48 32 285 74 18

Email

sekretariat@tlbrynek.edu.pl

Sekretariat

Pon-Pt: 07.00-15.00

OPŁATA ZA WYŻYWIENIE Z DNIEM 01.09.2022 r. WYNOSI 20 ZŁ/OS/DZIEŃ. (śniadanie ew. śniadanie wydawane do szkoły, obiad i kolacja) PIĄTEK 15 ZŁ – liczone tylko śniadanie i obiad wyjazdowy.

POBYT W INTERNACIE STAŁA – 100 ZŁ. Płatne na konto do 10 dnia każdego miesiąca.
W treści przelewu należy wpisać: imię i nazwisko ucznia, klasa, miesiąc.

NUMER KONTA: 83 1010 1212 0063 4713 9134 0000

ZESPÓŁ SZKÓŁ LEŚNYCH I EKOLOGICZNYCH NBP O/ Katowice

Mie­siąc i rok/ infoWyży­wie­nieOpłata z uwzglę­dnie­niem po­by­tu
wrzesień 2022415 zł.515 złotych
październik 2022336 zł.436 złotych
listopad 2022356 zł.456 złotych

Dyrekcja informuje, że opłata za dni wyjazdowe zostanie obniżona z 15 zł/ dzień do 9 zł/ dzień.

Skip to content