Numer telefonu

+48 32 285 74 18

Email

sekretariat@tlbrynek.edu.pl

Sekretariat

Pon-Pt: 07.00-15.00

OPŁATA ZA WYŻYWIENIE Z DNIEM 01.09.2023 r. WYNOSI 20 ZŁ/OS/DZIEŃ. (śniadanie ew. śniadanie wydawane do szkoły, obiad i kolacja) PIĄTEK 12 ZŁ – liczone tylko śniadanie i obiad wyjazdowy.

POBYT W INTERNACIE STAŁA – 100 ZŁ + wyżywienie. Płatne na konto do 20 dnia każdego miesiąca.
W treści przelewu należy wpisać: nazwę miesiąca oraz imię i nazwisko ucznia.

NUMER KONTA: 83 1010 1212 0063 4713 9134 0000

ZESPÓŁ SZKÓŁ LEŚNYCH I EKOLOGICZNYCH NBP O/ Katowice

Mie­siąc i rok/ infoWyży­wie­nieOpłata z uwzglę­dnie­niem po­by­tu
wrzesień 2023368 zł.468 złotych
październik 2023408 zł.508 złotych
listopad 2023348 zł.448 złotych
grudzień 2023288 zł.388 złotych
styczeń 2024348 zł.448 złotych
luty 2024264 zł.364 złotych

Uwaga: Rodzice (opiekunowie), którzy wiedzą, że ich dzieci w poniedziałek nie będą obecne w internacie mają obowiązek powiadomić o tym fakcie internat do godziny 2000 w niedzielę, by móc odliczyć koszt pobytu za poniedziałek. Ci rodzice, którzy tego nie zrobią, muszą się liczyć z tym, że poniedziałkowy koszt wyżywienia nie będzie odliczony. Telefon bezpośredni do internatu: (32) 4768107.

Skip to content