Numer telefonu

+48 32 285 74 18

Email

sekretariat@tlbrynek.edu.pl

Sekretariat

Pon-Pt: 07.00-15.00

Samorząd uczniowski

Skład Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2020/2021

Prze­wo­dni­czą­cy:Anna Nowakowska kl. IIa
Za­stęp­ca:Kinga Sierpińska kl. IIc
Se­kre­tarz:Konrad Górecki kl. IIb
Człon­ko­wie:Tomasz Majdacki kl. IIc
Dominik Helwich kl. IIIa
Opie­kun sa­mo­rzą­du:Beata Klempert

Skład Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2019/2020

Prze­wo­dni­czą­cy:Maciej Operacz kl. IIIb
Za­stęp­ca:Marcin Polok kl. IIa
Se­kre­tarz:Konrad Górecki kl. Ib
Człon­ko­wie:Patrycja Maciejczyk kl. Ic
Krzysztof Sobański kl. Ia
Opie­kun sa­mo­rzą­du:Beata Klempert,
Marta Derbis

Skład Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2018/2019

Prze­wo­dni­czą­cy:Marta Jakubczak kl. IIb
Za­stęp­ca:Tobiasz Kołodziej kl. IIa
Se­kre­tarz:Antoni Górecki kl. IIb
Człon­ko­wie:Dawid Szymonik kl. IIIb
Dominika Nowak kl. Ib
Opie­kun sa­mo­rzą­du:Beata Klempert,
Marta Derbis

Skład Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2017/2018

Samorząd Uczniowski 2017/2018
Przewodnicząca:Patrycja Kulak kl. IIIa 
Zastępca:Tomasz Janic kl. IIIa
Sekretarz:Natalia Kuszper kl. IIIa 
Członkowie:Marta Jakubczak kl. Ib
Michał Pluskota  kl. IIIa
Opiekun samorządu:Beata Klempert

Skip to content