Numer telefonu

+48 32 285 74 18

Email

sekretariat@tlbrynek.edu.pl

Sekretariat

Pon-Pt: 07.00-15.00

Listy z ministerstwa Edukacji i Nauki, z ministerstwa Klimatu i Środowiska i od dyrektora generalnego lasów państowych na zakończenie roku szkolnego 2021/22:

List Ministra Edukacji i Nauki

MINISTER EDUKACJI I NAUKI
Przemysław Czarnek

Warszawa, 22 czerwca 2022r.

Szanowni Państwo Dyrektorzy,
Drodzy Nauczyciele i Uczniowie,

rok szkolny 2021/2022 był czasem wielu ważnych i potrzebnych zmian w polskiej edukacji. Realizowaliśmy przedsięwzięcia ukierunkowane na wspieranie wszechstronnego rozwoju młodych ludzi, budowanie kompetencji przyszłości oraz uatrakcyjnienie procesu dydaktycznego, który powinien odpowiadać na wyzwania XXI wieku.

Zainicjowaliśmy program „Laboratoria Przyszłości”. Na zakup nowoczesnego sprzętu multimedialnego, w tym drukarek 3D, mikrokontrolerów, robotów czy sprzętu do nagrań, przeznaczyliśmy rekordową sumę 1 mld zł. Wszystko po to, aby młodzi ludzie w każdej szkole mogli prowadzić ciekawe eksperymenty, uczyć się pracy w grupie, rozwijać własne talenty, a także zdobywać nowe kompetencje i umiejętności ważne na kolejnych etapach edukacji oraz pomocne w wyborze przyszłej ścieżki rozwoju zawodowego.

Już w pierwszych tygodniach roku szkolnego 2021/2022 uczniowie i nauczyciele wyjechali na wycieczki szkolne dofinansowane z programu „Poznaj Polskę”. Młodzi ludzie odwiedzali miejsca związane z naszą historią i kulturą oraz największymi osiągnięciami nauki. Przedsięwzięcie cieszyło się ogromnym zainteresowaniem społeczności szkolnych, dlatego podjęliśmy decyzję o kontynuowaniu wsparcia finansowego i rozwoju programu. Uruchomiliśmy projekt „Poznaj Polskę na sportowo”, którego celem jest promocja aktywności fizycznej i zachęcenie uczniów do uprawiania sportu.

Chcemy, aby młodzi ludzie zdobywali wiedzę w ciekawy i atrakcyjny sposób, poprzez samodzielne poszukiwanie i eksperymentowanie. Służą temu także Strefy Odkrywania, Wyobraźni i Aktywności, które powstają w całej Polsce. Dzięki tym małym centrom nauki uczniowie z mniejszych miast i miejscowości mogą rozwijać swoją kreatywność, poznawać osiągnięcia nauki oraz zjawiska otaczającego nas świata blisko swojej szkoły i miejsca zamieszkania.

Aby przeciwdziałać negatywnym skutkom kształcenia na odległość, w roku szkolnym 2021/2022 kontynuowaliśmy programy wsparcia uczniów po okresie pandemii, takie jak „WF z AWF” czy „Dobrze widzieć”. Przedsięwzięcia były związane zarówno ze zdrowiem oraz kondycją fizyczną dzieci i młodzieży, wsparciem psychologiczno-pedagogicznym, jak również z pomocą w opanowaniu i utrwaleniu materiału. Od marca w szkołach realizowane są zajęcia specjalistyczne z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej w dodatkowym wymiarze godzin. Cieszę się również, że udało się wprowadzić przepisy, które pozwalają na zwiększenie liczby specjalistów oraz wsparcia finansowego na organizację pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Ostatnie miesiące obecnego roku szkolnego były pod wieloma względami szczególne. Agresja Rosji na Ukrainę sprawiła, że do polskich szkół trafiły tysiące dzieci zza naszej wschodniej granicy. Wprowadziliśmy elastyczne przepisy, które umożliwiły włączanie ukraińskich uczniów do polskiego systemu edukacji. Ich adaptacja w nowym środowisku nie byłaby jednak możliwa bez ogromnej empatii, wrażliwości i ofiarności całych społeczności szkolnych. Młodzi ludzie, a także ich nauczyciele zdali egzamin z otwartości i serdeczności. Swoim ukraińskim kolegom i koleżankom okazali wsparcie w momencie, w którym najbardziej tego potrzebowali. Z całego serca za to dziękuję!

W przededniu wakacji życzę uczniom, nauczycielom i rodzicom dobrego odpoczynku. Mam nadzieję, że dla młodych ludzi będzie to czas pełen przygód, odkrywania nowych miejsc i realizowania pasji. Gratuluję sukcesów edukacyjnych i wychowawczych. Jestem przekonany, że z dumą odbierzecie szkolne świadectwa. Słowa uznania kieruję do nauczycieli i wychowawców, dziękując za przekazywanie wiedzy i kształtowanie postaw młodych ludzi. Życzę Państwu, aby czas letniego odpoczynku pozwolił na wytchnienie od codziennych obowiązków.

Wszystkim życzę spokojnych i bezpiecznych wakacji!

Z wyrazami szacunku
Przemysław Czarnek
Minister Edukacji i Nauki

List Sekretarza Stanu, Pełnomocnika Rządu ds. Leśnictwa i Łowiectwa

Warszawa, dnia 24 czerwca 2022 r.

Ministerstwo
Klimatu i Środowiska
Sekretarz Stanu
Pełnomocnik Rządu
ds. Leśnictwa i Łowiectwa

Edward Siarka


Szanowny Panie Dyrektorze,
Szanowni Nauczyciele i Pracownicy,
Drodzy Uczniowie,

stoimy dzisiaj na finiszu roku szkolnego 2021/2022 — dziesięciu miesięcy nieprzerwanego pogłębiania wiedzy, doskonalenia umiejętności i rozwijania pasji. Pragnę złożyć najserdeczniejsze podziękowania oraz ogromne gratulacje za cały ten czas wzmożonej pracy i intensywnej nauki.

Praca z młodzieżą stanowi źródło wielkiego poczucia spełnienia i dumy z udziału w procesie kształcenia młodego pokolenia. Wszyscy mamy świadomość, że to ono będzie miało wkrótce decydujący wpływ na przyszłość naszego kraju. Nauczyciel jest osobą, która pomaga w pogłębianiu wiedzy z różnych dziedzin nauki, ale także roztacza przed młodzieżą nowe horyzonty, inspiruje oraz przygotowuje do funkcjonowania w dorosłym życiu. Jestem przekonany, że Uczniowie zawsze mogą liczyć na Państwa dobrą radę, życzliwość i pomoc.

Chciałbym podziękować także Wam — Uczniom , za ciągłe poszerzanie wiedzy, a także wszystkie osiągnięte sukcesy na polu naukowym. Pamiętajcie, że zdobywane krok po kroku doświadczenie oraz wiedza stanowią ogromny krok do realizacji Waszych marzeń i planów na przyszłość. Jestem pełen uznania dla Waszego zaangażowania oraz codziennej dbałości o dobre imię szkoły. Rozbrzmiewający dziś ostatni dzwonek to sygnał zasłużonego odpoczynku od Waszych szkolnych obowiązków i zapowiedź czasu na własne pasje, zainteresowania czy podróże.

Na zakończenie z całego serca życzę Wszystkim udanych, radosnych i słonecznych wakacji. Niech będą one czasem wytchnienia i regeneracji, który pozwoli na zebranie nowych sił na kolejny rok szkolny.

Z pozdrowieniami Darz Bór!


List Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych

Rekomendowane wpisy

Skip to content