Numer telefonu

+48 32 285 74 18

Email

sekretariat@tlbrynek.edu.pl

Sekretariat

Pon-Pt: 07.00-15.00

20.05.2019 r. odbyło się szkolenie taksacji drzewostanów w Nadleśnictwie Lubliniec dla inżynierów nadzoru, leśniczych i uczniów Technikum Leśnego w Brynku. Szkolenie składało nie z części kameralnej i terenowej. Tematyka dotyczyła urządzania lasu w ramach odbioru prac terenowych nowego planu urządzenia lasu nadleśnictwa Lubliniec. Na trzech losowych powierzchniach, dokonaliśmy pomiarów zasobności, czynnika zadrzewienia, wysokości drzew za pomocą metod powierzchni kołowych, powierzchni relaskopowych oraz metodą szacunku wzrokowego. Gospodarzem szkolenia był nadleśniczy Nadleśnictwa Lubliniec, pan mgr inż Zbigniew Znojek. Prowadzącymi szkolenie był mgr inż Grzegorz Janas – główny specjalista Zespołu ds. Urządzania Lasu, dyrektor Biura Urządzania Lasu oddział w Krakowie pan mgr inż Zdzisław Spendel, kierownik I UL pani mgr inż Aleksandra Jasińska-M’Bodj.

Rekomendowane wpisy

Skip to content